dinsdag, 14. juli 2015 - 11:08 Update: 14-07-2015 18:35

Meebewegende rente leidt tot lagere dekkingsgraad en hogere pensioenpremies

DNB past rekenrente pensioenfondsen aan
Amsterdam

Vanaf 15 juli mogen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen en pensioenpremies berekenen aan de hand van een meer realistische rente. De vaste rente wordt vervangen door een rente die meebeweegt met de marktrente. Dit heeft De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag bekendgemaakt. DNB is toezichthouder op de pensioenfondsen.

De aanpassing van de rekenrente is een extra moeilijkheid voor de pensioenfondsen die het toch al zwaar hebben. DNB past een deel van de rekenrente die pensioenfondsen gebruiken om de waarde van toekomstige verplichtingen te berekenen aan. Door de aanpassing van de zogeheten 'ultimate forward rate' (UFR) moet de gebruikte rekenrente een meer realistisch beeld geven ten opzichte van de marktrente.

Lagere dekkingsgraad

Door deze nieuwe methode ontstaat er wel een enigszins lagere dekkingsgraad bij de pensioenen en zullen sommige fondsen misschien een herstelplan moeten indienen, waarin ze aangeven hoe ze de dekking weer op peil g aan krijgen. De aanpassing van de rekenrente zal volgens DNB niet leiden tot aanvullende kortingen op de pensioenen, maar mogelijk wel tot hogere prensioenpremies.

Voorheen mochten pensioenfondsen voor de pensioenen over 40, 50 en 60 jaar eerst nog 4,2 procent rente rekenen, nu wordt dat een meer realistische 3,3 procent.

Categorie: