dinsdag, 14. juli 2015 - 14:01 Update: 14-07-2015 22:08

Koenders: snelle uitvoering nucleair akkoord met Iran

Koenders: Nucleair akkoord met Iran is belangrijke mijlpaal
Foto: RVD

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) is positief over het uitgewerkte alomvattend akkoord tussen Iran en de E3+3 (Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Rusland, China onder leiding van de EU) dat vandaag in Wenen werd bereikt. ‘Het akkoord biedt kansen en is een overwinning voor de diplomatie dat de partijen een manier hebben gevonden om de internationale zorgen over het Iraanse nucleaire programma weg te nemen. Mijn felicitaties gaan uit naar de onderhandelaars en in het bijzonder naar Hoge Vertegenwoordiger Mogherini onder wiens leiding dit akkoord tot stand is gekomen.’

De partijen onderhandelden meer dan een decennium over het Iraanse nucleaire programma. Na de verkiezing van de Iraanse president Rouhani in 2013 belandden de gesprekken in een stroomversnelling. Na een interim-akkoord eind 2013 werd in april dit jaar overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen voor een alomvattend akkoord. Die hebben de partijen nu uitgewerkt. Het resultaat is een gedetailleerd en technisch akkoord van vele tientallen pagina’s dik. Koenders: ‘We gaan nu natuurlijk eerst de details van het akkoord bestuderen.’

Zo spoedig mogelijk starten

Het is belangrijk de uitvoering van het akkoord zo spoedig mogelijk te starten en te zorgen dat alle afspraken worden nageleefd. Verificatie door het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) zal hierbij essentieel zijn. ‘Nederland zal zo nodig zijn steentje bijdragen om dit mogelijk te maken’, aldus Koenders. Nederland heeft eerder al bijna een half miljoen euro bijgedragen aan het IAEA om toe te zien op de uitvoering van het interim-akkoord.

Met het akkoord is een basis gelegd om de relatie tussen Iran en de internationale gemeenschap te verbeteren. Zo zullen de sancties tegen Iran stap-voor-stap worden verlicht. Deze verlichting biedt de Iraanse bevolking hopelijk een verbetering van haar economische situatie. Mocht Iran afspraken uit het akkoord niet nakomen, dan zullen de sancties weer worden ingesteld.

Het akkoord is een belangrijke mijlpaal. Het stelt grenzen aan het nucleaire programma van Iran om te voorkomen dat Iran een kernwapen zou kunnen ontwikkelen. ‘Op deze manier kan een einde worden gemaakt aan één van de grootste veiligheidsdreigingen van dit moment’, aldus Koenders.

Categorie: