dinsdag, 14. juli 2015 - 18:00 Update: 14-07-2015 18:01

Nederland krijgt miljoenen EU-subsidie voor infrastructuur

Nederland krijgt miljoenen EU-subsidie voor infrastructuur
Den Haag

De EU stelt 60 miljoen euro beschikbaar voor de verlegging van het spoor van en naar de Maasvlakte, 48 miljoen voor het Kanaal Gent-Terneuzen, 11 miljoen voor de nieuwe Zeesluis IJmuiden, 8 miljoen euro voor de grensoverschrijdende spoorverbinding Groningen-Bremen en 21 miljoen euro voor verduurzaming van de binnenvaart via een doorbraak van LNG als brandstof voor binnenvaartschepen.

Het comité van het EU-Infrastructuurfonds Connecting Europe Facility - Transport heeft afgelopen vrijdag unaniem ingestemd met de voorstellen hiertoe van de Europese Commissie. In totaal is over alle EU-lidstaten 13,1 miljard euro verdeeld.

Met deze goedkeuring is de toewijzing van deze zogenoemde TEN-T-gelden definitief. Met dit geld wil de Europese Unie de transportcorridors tussen de verschillende lidstaten versterken, en knelpunten en technische problemen wegnemen. Ook wordt geïnvesteerd in een groene en slimme transportsector.

Er werden bij de Europese Commissie 700 subsidieaanvragen ingediend. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag was driemaal zo groot als het beschikbare budget. 276 projecten krijgen een subsidie, waaronder meerdere Nederlandse projecten en grensoverstijgende projecten die Nederland samen met andere landen uitvoert. Ook profiteert Nederland van projecten die buurlanden met behulp van de toegewezen TEN-T-gelden kunnen ontwikkelen.

 

Zo ontvangt een groot aantal Europese luchthavens een bijdrage om de luchtverkeersmanagementsystemen aan te passen ten behoeve van een gezamenlijk Europees luchtruim voor de burgerluchtvaart. Daarnaast heeft de Commissie besloten subsidies te verstrekken voor het Duitse kanalennetwerk en het spoor tussen Zevenaar en Oberhausen, en besteedt het 979 miljoen euro aan het project Seine-Escaut, waarmee een verbinding wordt gerealiseerd tussen de Seine en de Westerschelde.

Provincie: