woensdag, 15. juli 2015 - 14:13 Update: 15-07-2015 16:16

RvS vind weigering bekostiging nieuwe islamitische school Rotterdam terecht

RvS:'bekostiging nieuwe islamitische school Rotterdam terecht geweigerd'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag/Rotterdam

De staatssecretaris van Onderwijs heeft terecht geweigerd om een nieuwe middelbare school van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam in Rotterdam te bekostigen. Dit blijkt woensdag uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

De Stichting had om de bekostiging gevraagd om in Rotterdam een nieuwe scholengemeenschap van islamitische, rooms-katholieke en protestants‑christelijke richting te starten. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Richting

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatssecretaris bij zijn besluit terecht de rooms-katholieke en protestants-christelijke richting buiten beschouwing gelaten. Uit de statuten van de stichting volgt namelijk niet "van welke andere richting, anders dan de islamitische, het onderwijs uitgaat". 

De vrijheid om een school naar eigen inzicht in te richten strekt niet zover dat onderwijs van een andere richting dan uitdrukkelijk vermeld in de statuten, bekostigd moet worden, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Onvoldoende leerlingenpotentieel

Tussen de stichting en de staatssecretaris is niet in geschil dat er onvoldoende leerlingenpotentieel is om een scholengemeenschap op uitsluitend islamitische grondslag te starten. Dit betekent dat de staatssecretaris ook terecht heeft geweigerd om de nieuwe islamitische scholengemeenschap te bekostigen.

Provincie:
Tag(s):