woensdag, 15. juli 2015 - 20:22 Update: 16-07-2015 12:52

Tachtig procent meer rechtszaken over vergoeding Wmo

80 procent meer rechtszaken over Wmo in eerste helft 2015
Foto: SXC
Den Haag

Het aantal rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de eerste helft van dit jaar flink toegenomen. Sinds de invoering van de nieuwe Wmo 2015 op 1 januari zijn 1.000 mensen naar de rechter gestapt wegens een conflict met hun gemeente over de vergoeding van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. In voorgaande jaren waren dat er gemiddeld 550 per half jaar. Dat is een toename van ongeveer 80 procent.

Ondersteuning

De Wmo 2015 regelt de ondersteuning die mensen soms nodig hebben om zelfstandig te wonen en deel te nemen aan het maatschappelijke leven. De gemeente heeft daarin een belangrijke rol. Die moet inwoners zo nodig helpen bij bijvoorbeeld aanpassingen aan de woning, de aanschaf van een scootmobiel of collectief taxivervoer van gehandicapten. Ook de vergoeding van huishoudelijke hulp voor mensen die zelf niet kunnen schoonmaken, valt onder de Wmo. Daarover is veel te doen omdat gemeenten flink moeten bezuinigen en daarom minder huishoudelijke zorg vergoeden. Ze moeten daarover eerst overleggen met bewoners, wat lang niet altijd gebeurt. Over de vraag hoe ver gemeenten daarin mogen gaan, wordt regelmatig geprocedeerd.

Themazitting

Bij de rechtbank Noord-Nederland dienen morgen 4 bodemzaken over huishoudelijke hulp onder de Wmo. De rechtbank behandelt die zaken op een themazitting om een aantal principiële vragen te behandelen, zoals: is de oude of de nieuwe Wmo van toepassing, hoe zit het met overgangsrecht en in hoeverre blijft huishoudelijke hulp onder de nieuwe wet een verantwoordelijkheid van de gemeente?

Provincie: