vrijdag, 17. juli 2015 - 14:32 Update: 17-07-2015 16:44

Groei Rotterdamse haven zet door, bijna 7% meer overslag

Rotterdamse haven groeit met 6,8%
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

De Rotterdamse haven is het eerste halfjaar van 2015 verder gegroeid. 'De totale overslag nam 6,8% toe ten opzichte van de eerste helft van 2014', meldt het Havenbedrijf Rotterdam vrijdag.

'De groei komt vrijwel geheel op het conto van de overslag van olieproducten (+29,7%), ruwe olie (+8,3%), containers (+3,7% in TEU) en roll-on/roll-off-vervoer (+9,6%). De overslag van droge bulk (agribulk, kolen, ertsen) daalde over de hele linie. Voor het eerst sinds 2010 nam het aantal zeeschepen weer behoorlijk toe (+3%). De haven kende het eerste halfjaar geen grote nautische incidenten', aldus Havenbedrijf Rotterdam.

Het netto resultaat is in de eerste helft van 2015 gestegen met € 3,1 miljoen tot € 122,5 miljoen. Ten opzichte van de eerste helft van 2014 is de omzet in 2015 met € 14,7 miljoen toegenomen. Zowel het zeehavengeld als de inkomsten uit contracten stegen. De operationele lasten waren hoger, voornamelijk door hogere exploitatielasten (€ 5,1 miljoen). 

Daarnaast zijn de afschrijvingen gestegen met € 9,0 miljoen veroorzaakt door een eenmalige afschrijving. Hiertegenover staan lagere financiële baten en lasten veroorzaakt door periodieke aflossingen en een extra aflossing eind 2014. Het resultaat deelnemingen is gestegen met € 4,1 miljoen. Naar verwachting lopen de totale investeringen terug van € 189,3 miljoen in heel 2014 tot ongeveer € 160,0 miljoen in 2015.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):