zondag, 19. juli 2015 - 15:21 Update: 20-07-2015 9:00

Meer eikenprocessierupsen in grote delen van het land

Meer eikenprocessierupsen in grote delen van het land
Foto: JPF
Wageningen

Het aantal eikenprocessierupsen ligt zoals verwacht beduidend hoger dan vorig jaar. Door de recente hoge temperaturen zitten veel nesten nu onder aan de stam en zijn veel verlate nesten door de wind op de grond terecht gekomen. Aangezien op veel plaatsen beperkt en/of niet wordt bestreden, is de kans op contact met brandharen reëel aanwezig, vooral nu in deze tijd veel mensen buiten recreëren. Minder bekend is dat ook honden ernstig letsel kunnen oplopen.

Uit een rondgang langs bedrijven die zich bezig houden met de bestrijding van eikenprocessierupsen blijkt dat in grote delen van het land plaatselijk grote aantallen eikenprocessierupsen voorkomen. We schatten dat de populatie dit jaar gemiddeld 30 procent is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Er zijn ook plaatsen waar de toename beduidend hoger ligt. De nestvorming is dit jaar later ontstaan dan vorig jaar doordat het voorjaar vorig jaar veel warmer was. In veel nesten zijn de rupsen aan het verpoppen maar nog niet alle nesten zijn al gesloten. De nog actieve rupsen verlaten ’s nachts de nesten om zich te goed te doen aan de bladeren en keren ’s morgens terug naar het nest.

Honden lopen risico

Naast mensen lopen ook dieren extra risico dit jaar. Van de afgelopen jaren zijn er al diverse voorbeelden bekend van honden die letsel hebben opgelopen vanwege contact met brandharen. In buitengebieden waar de nesten veelal niet geruimd worden, neemt het risico op letsel bij paarden, koeien en andere landbouwdieren toe. In de buurt van nesten zal gras dat gebruikt wordt als veevoer besmet raken waardoor vee en paarden ziek kunnen worden. Lage nesten die niet worden verwijderd vormen daarnaast een gevaar voor mensen die belast zijn met snoeien van bomen en met maai-activiteiten.

Categorie: