maandag, 20. juli 2015 - 13:29 Update: 20-07-2015 14:26

Nabestaanden financieel gecompenseerd voor 'emotionele' schade

Vergoeding voor naasten na 'emotionele' schade
Foto: Archief EHF
Den Haag

Nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, krijgen door een wetsvoorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie, een vaste vergoeding voor affectieschade. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag.

In het wetsvoorstel, dat naar de Tweede kamer is gestuurd,  krijgen nabestaanden een vergoeding na bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf.

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit (2009) blijkt dat nabestaanden en naasten behoefte hebben aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Zij hebben verdriet omdat een gezins- of familielid door een fout van een ander is overleden of ernstig gewond is geraakt. 

Vergoeding van affectieschade kan hun leed niet wegnemen, maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking. Ook vanuit de letselschadepraktijk is gepleit voor een regeling van affectieschade. In vrijwel alle Europese landen bestaan reeds mogelijkheden tot vergoeding van affectieschade.

De bewindsman kiest voor een regeling met vaste bedragen als vergoeding. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, houdt het systeem rekening met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten. 

Niet iedereen komt in aanmerking voor vergoeding van affectieschade. Het wetsvoorstel gaat uit van een vaste kring van gerechtigden: de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders. De vergoeding ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval.

Het wetsvoorstel maakt het tevens mogelijk dat nabestaanden en naasten zich in het geval van een misdrijf met hun vordering tot vergoeding van affectieschade kunnen voegen in het strafproces.

Provincie: