woensdag, 22. juli 2015 - 7:57 Update: 22-07-2015 16:01

Kamp: Bedrijfskredieten stegen in 2014 van 62 naar 78 procent

Banken zetten minder geld uit bij De Nederlandsche Bank
Foto: Archief FBF
Den Haag

Bedrijven slaagden er in het afgelopen jaar vaker in om financiering aan te trekken. Van de ondernemers geeft 78% aan dat zij hun kredietaanvraag geheel of gedeeltelijk gehonoreerd zagen ten opzichte van 62% een jaar eerder.

Dat blijkt uit de Financieringsmonitor die minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) woensdag 22 juli 2015 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Economie versterken

'Nu de economie aantrekt, zien ondernemers kansen om te investeren in nieuwe producten en diensten. Het is positief dat bedrijven vaker de benodigde financiering geregeld krijgen om die plannen te realiseren. Hierdoor worden bedrijven in staat gesteld om door te groeien, om extra mensen aan te nemen en zo onze economie verder te versterken,' aldus de minister.

Stijging toegewezen kredieten

Voor het kleinbedrijf blijft het in vergelijking met grotere bedrijven lastiger om financiering aan te trekken, al laten de gehonoreerde aanvragen een behoorlijke stijging zien. In de eerste helft van dit jaar loopt het aandeel toegewezen kredieten voor kleine bedrijven op naar 57% ten opzichte van 51% in de eerste helft van 2014.

Alternatieve financieringsvormen vaker in beeld

Voordat bedrijven een krediet aanvragen, oriënteren ondernemers zich breder op het aanbod op de financieringsmarkt. In het afgelopen jaar steeg het aantal bedrijven dat een alternatief voor kredietverstrekking voor bankfinanciering ziet van 29% naar 37%, zo blijkt uit de Financieringsmonitor die ieder half jaar wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. Bedrijven zien de huisbank dan ook minder vaak als potentiële kredietverstrekker van vreemd vermogen. Was dit een jaar geleden nog 74%, nu ligt het percentage op 44%. Ondernemers kijken voor financiering eerder naar andere banken, naar leaseconstructies of naar private leningen bij familie en vrienden.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):