donderdag, 23. juli 2015 - 7:54 Update: 23-07-2015 10:49

Inspectie verklaart 850 examens ongeldig

Inspectie voor Onderwijs verklaart 850 examens ongeldig
Foto: Archief EHF
Den Haag

Uit de inventarisatie van de Inspectie van het Onderwijs over de afgelopen eindexamenperiode blijkt dat van 850 leerlingen een examen geheel of gedeeltelijk ongeldig is verklaard. Dit meldt de inspectie donderdag.

'Die leerlingen die het betrof kregen de gelegenheid het examen opnieuw te maken. In 2014 ging het nog om 1690 leerlingen waarvan 1133 door een softwarefout in een digitaal examen', aldus de inspectie.

Minder onregelmatigheden door personeelslid school

Er waren dit examenjaar vier meldingen van een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid door toedoen van een personeelslid. Uiteindelijk is dat voor één personeelslid ook vastgesteld en moest voor zeven leerlingen het werk ongeldig worden verklaard. 

In 2014 lagen deze cijfers nog hoger: er waren toen acht meldingen. Bij zes daarvan kon toen worden vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake was van een onregelmatigheid. Dat betrof het werk van 124 leerlingen.

Slordigheden

Soms ligt de oorzaak voor het ongeldig verklaren buiten de invloedsfeer van een school. Dan gaat het bijvoorbeeld om een stroomstoring of het onwel worden van een leerling. Maar steeds vaker is een deel ook te wijten aan slordigheden van scholen zelf. Daarbij valt te denken aan het niet voorlezen van een erratum, verkeerde hulpmiddelen, slechte ICT-voorzieningen, slechte exameninstructie of onrust in de examenzaal. 

Inspecteur-generaal Monique Vogelzang: “Natuurlijk, overal waar gewerkt gaan soms dingen mis. En gelukkig verloopt de examenafname in de meeste gevallen probleemloos. Maar scholen die onvoldoende zorgvuldig zijn geweest, moeten daarop worden aangesproken”.

Provincie: