zondag, 26. juli 2015 - 11:03 Update: 26-07-2015 19:41

Politiebonden roepen op om alleen op noodhulpmeldingen af te gaan

Nieuwe acties politie dreigen
Foto: Archief EHF
Leusden

'De politieacties gaan door, zolang de minister geen ruimte biedt om verder te onderhandelen over een fatsoenlijke CAO', meldt politievakbond ACP.

Dat is de uitkomst van een overleg tussen de voorzitters van de politiebonden van afgelopen vrijdag. Zij bespraken de voorlopige tussenstand die naar voren kwam tijdens de ledenraadplegingen en informatierondes over de gevolgen van de onlangs door kabinet en ambtenarencentrales gesloten loonruimteovereenkomst.

Het is noodzakelijk dat minister Van der Steur extra ruimte biedt om verder te onderhandelen over afspraken voor de politiesector, bovenop de afspraken uit de loonruimteovereenkomst. Zolang de minister daar geen gehoor aan geeft, gaan de politiebonden door met actievoeren en het voorbereiden van nieuwe acties. 
Aankondiging nieuwe actie

Minister Van der Steur gaf op donderdag 16 juli te kennen dat hij geen extra ruimte ziet om verder te onderhandelen over bijvoorbeeld toelagen voor onregelmatig werk, piket en reizen, een solide loopbaan- en vroegpensioenbeleid, veilig en gezond politiewerk, een fatsoenlijk aantal vrije weekenden en nog vele andere zaken. 

De minister ontvangt volgende week een brief van de politiebonden, waarin zij hem de vraag stellen of dit zijn interpretatie is van de onderhandelaarsovereenkomst of het standpunt van het kabinet. Temeer omdat de minister vooralsnog aangaf geen extra ruimte te zien, volgen nieuwe acties. 

Alleen noodhulpmeldingen

De politiebonden roepen alle politiemedewerkers op om met ingang van maandag 3 augustus alleen nog maar te reageren op noodhulpmeldingen. De actie begint met 1 dag per week, en wordt iedere week verlengd met een extra dag. Op meldingen waarbij de komst van politie niet direct noodzakelijk is, zoals bij geluidsoverlast of aanrijdingen zonder letsel, wordt niet gereageerd. 

Blik op 112: