maandag, 27. juli 2015 - 14:24 Update: 27-07-2015 15:05

Staat in hoger beroep uitspraak kort geding advocatenkantoor

Staat in hoger beroep uitspraak kort geding advocatenkantoor
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake het kort geding van het advocatenkantoor Prakken die wilde dat het afluisteren van advocaten door de veiligheidsdiensten zou worden verboden. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag laten weten.

Het kabinet hecht grote waarde aan het belang van een eerlijk proces voor verdachten en de onbelemmerde toegang tot een advocaat. Daarom kunnen inlichtingen- en veiligheidsdiensten nu alleen onder strikte voorwaarden gesprekken met advocaten tappen in het belang van de nationale veiligheid. 

De verkregen informatie mag bovendien alleen in zeer bijzondere omstandigheden aan derden worden verstrekt. Het kabinet is voornemens een onafhankelijke toetsing toe te voegen aan het tappen van gesprekken met advocaten. 

Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag aan de Tweede Kamer, in reactie op de uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake het afluisteren van advocaten door inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Het feit dat het kabinet instemt met de introductie van een onafhankelijke toets betekent niet dat de Staat mee kan in het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is geweest van onrechtmatig handelen. 

Provincie: