woensdag, 29. juli 2015 - 19:50 Update: 29-07-2015 20:01

Spoedreparatie dijk bij Reeuwijk vanwege droogte

Spoedreparatie dijk bij Reeuwijk vanwege droogte
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Reeuwijk

Ondanks de regenval van de afgelopen dagen is het neerslagtekort in het Rijnlands werkgebied nog steeds hoog.

'Tijdens de kade-inspecties om de veiligheid van de kades te monitoren, zijn scheuren ontdekt in de dijk langs de Enkele Wiericke in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, ter hoogte van gemaal Oukoop Negenviertel', meldt het Hoogheemraadschap van Rijnland woensdag.

Geen doorbraakgevaar

Spoedreparaties zijn noodzakelijk om enerzijds de kade te herstellen en anderzijds te anticiperen op mogelijke kleinschalige wateraanvoer (KWA). Gevaar voor doorbraak is er niet, daarmee is de veiligheid voor het achterland gegarandeerd. 

Hoewel de waterkwaliteit in het gebied nog steeds aan de eisen voldoet, kan bij aanhoudende droogte deze maatregel nodig zijn om het achterliggend gebied (boomkwekers) van voldoende zoet water te voorzien.

De spoedreparaties zijn vandaag begonnen. Hoewel kadewerkzaamheden aan de kades in polder Oukoop voor begin 2016 gepland staan, maakt het aanhoudende neerslagtekort het noodzakelijk om de huidige scheuren over een lengte van 200 tot 300 meter met voorrang te repareren. De reparaties duren tot uiterlijk 4 augustus. 

De scheuren worden eerst opgevuld met teelaarde, waarna de dijk wordt versterkt met klei. Het hoogheemraadschap verhoogt de voet van de dijk tot aan de teensloot met 40 centimeter klei. Begin volgend jaar, wanneer Rijnland de gehele dijk verbetert, wordt dit stuk opnieuw met 40 centimeter klei verhoogd. Zo kan de dijk weer jaren mee.

Provincie: