zaterdag, 1. augustus 2015 - 14:51

FNV: Bouwbedrijf maakt zich schuldig aan onderbetaling buitenlandse werknemers

Foto van nieuwbouw woning | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Nuland

Bouw-uitzendbureau Van Stokkom overtreedt de cao en maakt al jaren misbruik van de zogenoemde ET-regeling. Zij houdt bovendien per buitenlandse medewerker onterecht huisvestingskosten in op het loon, tot wel 450 euro per maand. Dit stelt de FNV na eigen onderzoek en inzage in loonstroken.

Karel-Jan Kivits, FNV Naleving: “Volgens de cao moet Van Stokkom de huisvestingskosten zelf vergoeden. De gehanteerde constructie leidt tot oneigenlijke concurrentie en verdringing.”

Van Stokkom heeft tientallen Poolse arbeiders in dienst. Het uitzendbureau is onder andere actief op bouwplaatsen in Valkenburg, Maastricht en Leidsche Rijn via hoofdaannemer Hurks, en in Veghel via hoofdaannemer Van Wijnen. De FNV zegt in bezit te zijn van loonstroken waaruit blijkt dat Van Stokkom structureel de ET-regeling misbruikt en ten onrechte veel geld inhoudt van het loon van buitenlandse bouwvakkers, voor huisvesting, reiskosten van en naar het thuisland en levensonderhoud.

Herstellen van onderbetaling

Kivits: “We hebben Van Stokkom per brief opgeroepen te onderkennen dat ze fouten maken, en hen verzocht de onderbetalingen te herstellen en voor de toekomst uit te sluiten. Ze reageren niet op deze brief. Ook hebben we de SNCU ingeschakeld, de waakhond in de uitzendbranche. Die onderzoekt nu de gebruikte schijnconstructies. Het onderzoek loopt, we wachten de uitkomsten af.”

Huisvesting

De Poolse werknemers betalen de huisvestingskosten voor een klein kamertje waar ze met z’n vieren op verblijven. Ook mensen die langdurig in Nederland werken mogen zich van Van Stokkom niet inschrijven in het gemeentelijk register. Daardoor kunnen ze niet in aanmerking komen voor vervangende huisvesting.

Kivits: “Het is duidelijk dat Van Stokkom de huisvesting en de daarmee samenhangende ET-regeling als verdienmodel gebruikt.”

Misstanden

FNV constateerde nog veel meer cao-overtredingen door Van Stokkom. Zo is het basis-uurloon lager dan het uurloon uit de cao. Verder wordt de vakkrachtenregeling niet toegepast, dat wil zeggen dat vakkrachten worden betaald als onervaren personeel. De ATV wordt niet verrekend, reisuren worden niet betaald en het pensioen van de werknemers loopt ongeacht het aantal dienstjaren via het goedkope STIPP in plaats van, na een jaar, via het veel betere bouwpensioenfonds BpfBouw.

De ET-regeling wordt ook toegepast op reiskosten en kosten voor levensonderhoud. Hiervoor krijgen werknemers wel de netto vergoeding terug, maar de reiskosten worden nooit feitelijk gemaakt, dus ook hier mag de ET-regeling niet worden toegepast. Door het onterecht toepassen van de ET regeling zijn alle  van het brutoloon afgeleide toeslagen  te laag.