woensdag, 5. augustus 2015 - 16:47 Update: 05-08-2015 16:52

RvS: Zeeland hoeft vertrekregeling directeuren niet openbaar te maken

RvS: Zeeland hoeft vertrekregeling directeuren niet openbaar te maken
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het college van gedeputeerde staten van Zeeland hoeft de percentages in de vertrekovereenkomsten met twee voormalige directeuren niet openbaar te maken.

Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag 5 augustus 2015 in een hoger beroepszaak die een aantal voormalige provincieambtenaren tegen het provinciebestuur had aangespannen. De Afdeling bestuursrechtspraak bevestigt hiermee een eerdere uitspraak van de rechtbank Oost‑Brabant.

Verzoek

De voormalige provincieambtenaren hadden het provinciebestuur op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd informatie uit de vertrekovereenkomsten openbaar te maken. Het gaat de voormalige ambtenaren om de percentages van het salaris en de opbouw van pensioen die de voormalige directeuren tijdens het buitengewoon verlof ontvangen. 

Ze vermoeden dat de voormalige directeuren een riantere financiële regeling hebben gekregen dan zij. Het provinciebestuur heeft de vertrekovereenkomsten geanonimiseerd en zonder de gevraagde percentages openbaar gemaakt, omdat de persoonlijke levenssfeer van de voormalige directeuren anders geschaad zou worden.