woensdag, 5. augustus 2015 - 17:01 Update: 05-08-2015 17:10

Muziekfestival Appelsap in Amsterdamse Flevopark is toegestaan

Muziekfestival Appelsap in Amsterdamse Flevopark is toegestaan
Amsterdam

De vergunning voor het muziekfestival Appelsap dat op zaterdag 8 augustus wordt gehouden in het Amsterdamse Flevopark is terecht door de gemeente Amsterdam verleend. Dat heeft de voorzieningenrechter woensdag bepaald.

De Vereniging Vrienden van het Flevopark vreest door de verwachte komst van meer dan 14.000 bezoekers negatieve gevolgen voor onder meer het leefmilieu en de veiligheid van omwonenden.

Verstoring niet aannemelijk

De gemeente had naar het oordeel van de rechter de vergunning niet hoeven weigeren en wijst de bezwaren van de Vereniging af. Zo blijft de schade vanwege het preventief snoeien in het park beperkt. Onderzoek door deskundigen heeft uitgewezen dat mogelijke verstoring van de ecologie en flora en fauna in het park niet aannemelijk is.

Geluidsoverlast

Voor wat betreft de geluidsoverlast heeft de Vereniging niet aannemelijk gemaakt dat de toegestane waarden niet toelaatbaar zijn. Door de aanwezigheid van een veiligheidsplan goedgekeurd door politie en hulpdiensten is de veiligheid evenmin in het geding.

Openbare ruimte

Ten slotte wijst de rechter het verweer dat met het festival een te groot beslag wordt gelegd op de openbare ruimte eveneens af. Het gaat om een ééndaags festival, het park blijft tijdens de op- en afbouw toegankelijk voor het publiek en er zijn in die periode andere parken beschikbaar voor het publiek.