vrijdag, 7. augustus 2015 - 10:43 Update: 07-08-2015 11:04

KNMG: terecht bezorgdheid over tijdelijke regeling jeugdwet

KNMG: terecht bezorgdheid over tijdelijke regeling jeugdwet
Foto: Archief EHF
Utrecht

Artsenfederatie KNMG maakt zich zorgen over de bescherming van persoonsgegevens van jongeren die via de gemeenten Jeugdzorg ontvangen. Dit meldt de KNMG vrijdag.

Tijdelijke Regeling Jeugdwet

De vrijdag gepubliceerde Tijdelijke Regeling Jeugdwet geeft jeugdhulpverleners de juridische grondslag om persoonsgegevens, die zij voorheen op hun declaraties aan de zorgverzekeraars vermeldden, nu naar de gemeente te sturen. 

De tijdelijke regeling waarborgt wel dat er niet méér gegevens worden uitgewisseld dan voorheen, toen de Jeugd-ggz nog onder de Zorgverzekeringswet en AWBZ viel. De vraag is of de gemeente voldoende is toegerust om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om te gaan. 

Omdat gemeenten sinds januari 2015 persoonsgegevens over iemands gezondheid ontvangen, is het van groot belang dat zij ook voldoen aan de eisen die hieromtrent in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn opgenomen. Hierbij dienen zij ook te voldoen aan de bestaande normen voor ‘informatiebeveiliging in de zorg’. Dit is volgens de KNMG vooralsnog niet gegarandeerd.

Sinds januari 2015 worden jeugdhulpaanbieders door de gemeenten uitbetaald. Jeugdhulpverleners mogen op basis van hun geheimhoudingsplicht echter geen persoonsgegevens aan de gemeente verstrekken. Op haar beurt heeft de gemeente gegevens nodig om de verleende zorg te kunnen controleren en vergoeden. Om dit op te lossen heeft het kabinet een tijdelijke regeling gemaakt, die volgens de KNMG terecht tot veel vragen en bezorgdheid leidt.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):