woensdag, 12. augustus 2015 - 11:43 Update: 12-08-2015 14:55

Schorsing cardiologen Ruwaard had eerder moeten worden beëindigd

Foto ministers Schippers | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Spijkenisse

Zowel de inspecteur voor de Gezondheidszorg als later de minister van Volksgezondheid Schippers mocht het (voormalige) Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse een bevel geven om drie cardiologen geen zorg meer te laten verlenen in dit ziekenhuis.

Dat stelt de Raad van State. Nu liep de schorsing door tot het ziekenhuis failliet ging.

Volgens de Raad had de minister wel het bevel moeten beëindigen vanaf 17 december 2012 toen de polikliniek cardiologie van het ziekenhuis onder supervisie van externe cardiologen werd heropend.

De cardiologen waren tegen het bevel van de inspecteur en de verlenging daarvan door de minister in november 2012 in hoger beroep gekomen. Volgens hen had het bevel niet gegeven mogen worden, omdat er geen acuut en ernstig gevaar was voor de veiligheid of gezondheid van de patiënten.

Herroepen verlengingsbesluit

Op 17 december 2012 werd de polikliniek cardiologie van het ziekenhuis onder supervisie van externe cardiologen heropend, waardoor weer verantwoorde cardiologische zorg werd geleverd. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak was daarmee het acute gevaar voor de patiëntveiligheid geweken. De minister was vanaf dat moment niet meer bevoegd om het bevel te handhaven. Het bevel dient alleen de patiëntveiligheid en mag niet gebruikt worden om de cardiologen voor "onbepaalde tijd van hun beroep uit te sluiten en hen op die manier een beroepsverbod op te leggen". Daarvoor bestaan andere juridische procedures, aldus de hoogste bestuursrechter. De Afdeling bestuursrechtspraak herroept in de uitspraak daarom het verlengingsbesluit van de minister vanaf 17 december 2012.

Achtergrond

De inspecteur startte het onderzoek naar aanleiding van het hoge sterftecijfer op de afdeling cardiologie in 2010. Dat onderzoek bracht tekortkomingen in de cardiologische zorg aan het licht, die uiteindelijk leidden tot het bevel door de inspecteur. Het bevel gold voor zeven dagen en werd eind november door de minister verlengd. Op 24 juni 2013 is het Ruwaard van Putten ziekenhuis failliet verklaard. In augustus 2013 beëindigde de minister het verlengingsbesluit met terugwerkende kracht tot het moment van faillissement. Het ziekenhuis in Spijkenisse heet tegenwoordig Spijkenisse Medisch Centrum.

Categorie:
Provincie: