maandag, 17. augustus 2015 - 17:25 Update: 17-08-2015 22:15

Politie staakt op Prinsjesdag en wil Haagse ministeries blokkeren

Politie staakt op Prinsjesdag en gaat ministeries blokkeren
Foto: Archief EHF
Leusden

De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP roepen hun leden op om op Prinsjesdag een halve dag het werk neer te leggen. Die oproep geldt voor heel het land, behalve voor Den Haag.

De dag daarna - tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer - vormen de bonden in Den Haag menselijke blokkades rondom een aantal ministeries, waaronder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit meldt Politiebond ACP op de website.

De bonden willen de politiek op de derde dinsdag en woensdag van september - de traditionele opening van het nieuwe politieke jaar - duidelijk laten merken hoe boos de politiemedewerkers zijn over het uitblijven van een fatsoenlijke nieuwe CAO Politie. Op verzoek van de achterban is besloten de officiële gebeurtenissen (zoals de Troonrede, de rit met de Gouden Koets en de presentatie van de Miljoenennota) ongemoeid te laten. Wel zal de politie tijdens deze gebeurtenissen in Den Haag elders in het land demonstratief staken. Dat zal voor het publiek merkbaar zijn aan het sluiten van bureaus, afdelingen en organisaties.

Op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen leggen politiemedewerkers in heel het land hun werk neer om naar Den Haag te komen en meerdere ministeries van de buitenwereld af te sluiten. Deze actie zal uitmonden in een massale protestbijeenkomst, waarbij alle ruimte zal worden gegeven aan de ergernis van het politiepersoneel over de kortzichtige schraperigheid van de werkgever.

Volgens premier Rutte en minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur heeft het kabinet voor zo’n CAO een ruimhartig aanbod van 5,05 procent loonsverhoging (plus een eenmalige uitkering van € 500,-) op tafel gelegd - nadat het politiepersoneel bijna vijf jaar op de nullijn heeft gestaan.

De bonden denken daar volstrekt anders over. Ten eerste wordt deze loonsverhoging voor de helft betaald met geld dat anders door de werkgever zou zijn uitgegeven aan pensioenpremie voor het personeel. Ten tweede negeert het kabinet door deze opstelling de behoefte aan extra geld voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van het politiewerk en een verantwoord loopbaan- en vroegpensioenbeleid.

Politie vertraagt uitzettingen vreemdelingen

De politiebonden roepen hun leden bij de Vreemdelingenpolitie op vanaf donderdag 20 augustus niet langer mee te werken aan het uitzetten van vreemdelingen. Dat wil zeggen dat ze vanaf die datum geen dossiers meer aanleveren die nodig zijn om een uitzetting mogelijk te maken. Ook het begeleiden van vreemdelingen bij uitzettingen wordt gestaakt.

Provincie:
Blik op 112: