dinsdag, 18. augustus 2015 - 13:20 Update: 18-08-2015 20:20

Verkoop Imtech stelt 9300 arbeidsplaatsen veilig

Duitse justitie onderzoekt mogelijke kartelvorming Imtech
Foto: Imtech
Amsterdam

De banken hebben met instemming van de curatoren de aandelen in de divisie Imtech Traffic & Infra, exclusief de Belgische activiteiten die onderdeel zijn van deze divisie, verkocht aan RCPT Beheer B.V., waarvan de aandelen worden gehouden door Egeria.

Hiermee is de werkgelegenheid van 1.965 (waarvan 994 in Nederland) van de in totaal 2.093 medewerkers van deze divisie veilig gesteld. Inclusief de eerdere verkopen van de divisies Imtech Marine en Imtech Nordic zijn hiermee nu circa 9.300 banen veiliggesteld, waarvan circa 2.300 in Nederland. 

De drie Nederlandse grootbanken zijn bereid om uit de verkoopopbrengst van de verkopen een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke IT-ondersteuning binnen de Imtech groep. De leasemaatschappijen zijn bereid gebleken de geleasede voertuigen gedurende de maand augustus aan Imtech ter beschikking te blijven stellen. 

ING Bank heeft afgelopen weekend de credit banksaldi op de bankrekeningen bij die bank verrekend en de rekeningen opengesteld. Binnenkomende betalingen kunnen mitsdien weer worden aangewend om hoogst noodzakelijke operationele kosten te voldoen. Rabobank handhaaft de blokkades op de bankrekeningen. 

Ook de verplichtingen van deze divisies aan andere crediteuren zijn hierdoor voor tientallen miljoenen euro’s veilig gesteld. Als gevolg van de verkopen van de inmiddels drie divisies is ten voordele van de banken van Imtech voor een bedrag van € 120 miljoen aan bankgaranties niet in gevaar gekomen omdat opdrachten en projecten uitgevoerd gaan worden onder leiding van nieuwe eigenaren.