woensdag, 19. augustus 2015 - 20:21 Update: 19-08-2015 21:18

Onderzoek verlenging wapenvergunning ex-Raja: politie wilde verlofhouder niet duperen

Resultaten onderzoek naar verlenging wapenvergunning verdachte schietincident Hoofddorp
Foto: archief
Haarlem

De politie in Noord-Holland heeft een onderzoek ingesteld naar de procedure die is doorlopen voor de verlenging van de wapenvergunning van de 34-jarige verdachte.

Verlenging wapenvergunning

De verdachte beschikte tot maart 2014 over een KNSA-licentie. Na het verlengingsgesprek in oktober 2014 is door de afdeling Korpscheftaken besloten het verlof met ingang van 1 december 2014 voor een jaar te verlengen. Aangezien de man wel de benodigde 18 schietbeurten had gemaakt, voldeed aan de screeningseisen (hij had geen verleden m.b.t. geweldsdelicten) en de juiste papieren had, waaronder een eigen verklaring (C5-formulier). Daarnaast maakt bij de politie in Noord-Holland het stellen van extra verdiepingsvragen deel uit van deze verlengingsprocedure. Verder werden tijdens thuiscontroles voor de Wet Wapens en Munitie bij deze man geen onvolkomenheden geconstateerd.

De Schietvereniging waarvan de verdachte lid was, was bezig met de KNSA om een certificering voor hun vereniging te verkrijgen. Deze verplichting is nieuw en 2014 was het overgangsjaar. Mede gelet op bovenstaande, de inspanningen van de schietvereniging om de certificering te verkrijgen en het feit dat verlofhouder al zo lang verlofhouder was (sinds 2004) en de jaarlijkse verlengingen nooit problematisch waren geweest, werd besloten om de verlofhouder niet te duperen en werd het verlof op 1 december 2014 opnieuw verlengd. De betrokken schietvereniging is op 18 december 2014 uitgeschreven bij de KNSA en opgeheven.

Afluisterapparatuur en innemen wapen

Het slachtoffer heeft eind april telefonisch melding gedaan van het plaatsen afluisterapparatuur in haar woning. Na het ontdekken van een GPS-tracker op haar auto is zij op 7 mei 2015 naar het politiebureau gegaan voor een gesprek. Zij heeft in het laatste gesprek op 7 mei tegen de politie gezegd dat zij op dat moment nog geen aangifte wilde doen. Ze gaf aan eerst zelf met haar ex-vriend in gesprek te gaan.

Naar aanleiding van het gesprek op 7 mei jl. met het slachtoffer over het vinden van de afluisterapparatuur is door de politie op 8 mei 2015 een zorgmelding gedaan bij de organisatie Veilig Thuis *).
Veilig Thuis heeft vervolgens deze 8ste mei contact opgenomen met het slachtoffer. Het slachtoffer heeft bij Veilig Thuis aangegeven dat zij geen hulp nodig had. Na 8 mei zijn bij de politie geen meldingen meer binnengekomen in verband met deze zaak.

Als een melding bij de politie wordt gedaan, waarbij een verlofhouder is betrokken, dan wordt dit geautomatiseerd doorgezet naar de afdeling Korpscheftaken. Medewerkers van die afdeling hebben vervolgens, ook in deze zaak, afgewogen op basis van de toen beschikbare informatie of het verlof van de verdachte acuut moest worden ingetrokken. Verdere monitoring gaf hier op dat moment geen aanleiding toe.

In Noord-Holland zijn er zo’n 4.100 jagers en sportschutters met een verlof. De politie in ons land krijgt jaarlijks meer dan 95.000 meldingen van incidenten over geweld, stalking of bedreiging in de relationele sfeer. Dit gaat bijna altijd gepaard met emoties van alle partijen. Signalen zijn dan ook niet altijd direct te herkennen en ook niet altijd direct te koppelen aan strafbare feiten: dat blijft een lastige afweging voor de politie.

De politie benadrukt dat zij transparant wil zijn, maar geeft tevens aan dat het opsporingsonderzoek naar het overlijden van het slachtoffer nog in volle gang is en dat de media-aandacht het politie-onderzoek kan belemmeren.

Daarnaast kan media-aandacht, ook in deze zaak, leiden tot schade voor de familie en nabestaanden en hen belemmeren in hun verwerking van het verdriet om hun dierbare. De politie vraagt daarom met klem om terughoudendheid van de media in deze zaak.

*) Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij dit meldpunt kunnen slachtoffers, daders en omstanders terecht voor deskundige hulp en advies op gebied van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Provincie:
Blik op 112: