vrijdag, 21. augustus 2015 - 14:34 Update: 21-08-2015 22:36

Gemeenten hebben meer tijd nodig voor PGB herbeoordeling

Gemeenten willen meer tijd voor PGB herbeoordeling
Foto: SXC
Den Haag

De gemeenten willen meer tijd om personen met een persoonsgebonden budget (PGB) te herbeoordelen. Dit stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan de staatssecretaris

De VNG schrijft in een vandaag verzonden brief aan staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): 'We spannen ons in om de toekenningen zo snel en zo gespreid  mogelijk aan te leveren, maar verwachten ook inspanningen van u en de SVB om de termijnen en doorlooptijden zo kort mogelijk te houden. Het is daarnaast van groot belang dat alle afgesproken herstelacties geen vertragingen kennen.'

‘We reageren met de brief op de vraag van de staatssecretaris aan gemeenten de herbeoordelingen zoveel als mogelijk voor 1 oktober af te ronden. Dit is tevens de datum  waarop toekenningsberichten bij de SVB binnen moeten zijn’, zegt de VNG. ‘Het is echter onvermijdelijk dat gemeenten ook na 1 oktober nog toekenningsberichten aanleveren. We gaan ervan uit dat de SVB ook deze pgb's op tijd verwerkt. ‘

Staatssecretaris Van Rijn en de VNG hebben op 3 september een bestuurlijk overleg. De VNG bespreekt dan met de staatssecretaris de beste oplossing voor alle partijen. ‘We zetten alles op alles om samen met de ketenpartijen in de Wmo en de Jeugdwet de gemaakte afspraken na te komen en de betalingen tijdig te laten plaatsvinden.’

Provincie: