maandag, 24. augustus 2015 - 8:43

Veertig procent Nederlanders wil dat burger meebeslist over wetenschap

38 miljoen euro voor 152 talentvolle wetenschappers
Den Haag

Veertig procent van de Nederlanders wil dat burgers meebeslissen over wat wetenschappers moeten onderzoeken.

En als Nederlanders honderd miljoen euro mogen verdelen over de wetenschap dan krijgt onderzoek naar gezondheidszorg 50 miljoen, natuur en techniek 25 miljoen en de sociale- en geesteswetenschappen ook 25 miljoen. Dit blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut. Het instituut legde een enquête over wetenschap en wetenschappers voor aan een representatieve steekproef van 800 Nederlanders.

Uit de enquête bleek verder dat 'de wetenschap' op eenzame hoogte staat als het gaat om de vraag hoeveel vertrouwen burgers hebben in verschillende instituties. De wetenschap krijgt voor 'vertrouwen' het rapportcijfer 7. De rechtspraak staat op de tweede plek met een ruime 6. Televisie, vakbonden en kranten balanceren rond de 5,5. De Tweede Kamer, de regering en grote bedrijven sluiten de ranglijst met een 5.

Hooggespannen verwachtingen

De enquête ging ook in op de vraag of burgers verwachten dat de wetenschap hun leven zal veranderen. Uit de antwoorden blijkt dat Nederlanders wel verwachten dat de wetenschap kan zorgen voor een langer en gezonder leven en voor nieuwe technologieën die het leven interessanter maken. De ondervraagden denken echter dat de wetenschap weinig oplossingen biedt voor sociale onderwerpen als inkomensongelijkheid, migratie, werk en privacy.

Categorie:
Tag(s):