maandag, 24. augustus 2015 - 13:12 Update: 24-08-2015 19:26

'Studenten moeten gaan samenwonen met vluchtelingen'

D66: Student moet gaan samenwonen met vluchteling, ex-gedetineerde en bejaarde
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Wat D66 Amsterdam betreft kunnen studenten gaan samenwonen met (ex-) gedetineerden, vluchtelingen en ouderen. Het zou volgens de partij een oplossing zijn voor het tekort aan studentenhuisvesting, vereenzaming van ouderen, re-integratie van gedetineerden en integratie van vluchtelingen. Dit schrijft Metro maandag.

Het voorstel komt van D'66 raadslid Reinier van Dantzig. Dantzig ziet alleen maar kansen in het aanbieden van woonruimte in ruil voor maatschappelijk werk. Aan Metro laat hij weten: 'Er zitten niet alleen voordelen aan voor de stad, zoals het beter omgaan met mensen die hulp nodig hebben en de resocialisatie van (ex-)gedetineerden, het geeft studenten ook meer kans op een woning en wellicht een mooie stageplaats.'

Van Dantzig heeft het idee uit Denemarken. Daar wordt een woonconstructie met jongeren en gedetineerden al toegepast. Van Dantzig denkt dat het ook in Nederland heel goed zou kunnen werken. Van Danzig in de krant: 'Dit zou in Amsterdam ook heel goed kunnen werken bij de jongeren uit de Top1000 die net buiten de zware criminaliteit vallen en verslavingsproblemen hebben. Nu worden ze met z’n drieën in een huis geplaatst waar ze zich soms aan elkaar optrekken, maar elkaar soms ook juist naar beneden halen. Aan studenten kun je je beter optrekken.'

Volgens Van Dantzig kunnen studenten ook prima woonruimte zoeken in de half leegstaande verzorgingstehuizen in de stad. Studenten zouden dan volgens hem in de zorg ingezet kunnen worden als (onderdeel van) hun verplichte stage. Door de enorme bezuinigingen in de zorg komen veel kamers in verzorgings- en verpleegtehuizen leeg te staan.

Volgens The Post online is het kamertekort veel makkelijker op te lossen, namelijk door 'het immense leegstaande kantorenbestand om te bouwen tot studentenwoningen'. Dat gebeurt al op diverse locaties in Nederland en hierdoor zal het studentenwoningen zeker afnemen.