dinsdag, 25. augustus 2015 - 12:22 Update: 25-08-2015 13:36

Ombudman: 'Overheid heeft gefaald bij invoering pgb'

Foto van staatssecretaris van Rijn | RVD
Foto: RVD
Den Haag

De overheid moet leren van grote uitvoeringsproblemen zoals onlangs bij de invoering van het pgb-trekkingsrecht. Hierbij zijn bij de invoering, net als bijvoorbeeld eerder bij de invoering van het éénbankrekeningnummer bij de Belastingdienst het geval was, de belangen van kwetsbare burgers en van zorgverleners uit het oog verloren.

Dit concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport 'Pgb-trekkingsrecht en de (niet)lerende overheid'.

Van Rijn: Lessen trekken

'Als je weet dat je een grote wijziging gaat uitvoeren, dan ga je toch bij elkaar kijken en van elkaar leren hoe de ander het heeft gedaan'. Verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn zegt in een reactie op het rapport van de Nationale ombudsman dat er evident lessen moeten worden getrokken en dat hij zijn ervaringen interdepartementaal gaat delen.

Lering

Reinier van Zutphen wil dat er op korte termijn lering wordt getrokken uit het rapport, zodat de overgang naar de nieuwe situatie per 1 januari 2016 wel goed verloopt. Per die datum moeten budgethouders geherindiceerd worden en verstrijkt het zogenaamde overgangsjaar. 

Provincie:
Tag(s):