dinsdag, 25. augustus 2015 - 21:45 Update: 25-08-2015 22:31

Landmacht moet noodgedwongen snijden in budget reservisten

Landmacht moet noodgedwongen snijden in budget reservisten
Foto: Archief EHF
Den Haag

De leiding van de Landmacht gaat snijden in het budget voor de 3600 reservisten.

Defensie zet reservisten in bij evenementen en ter ondersteuning van beroepsmilitairen. Daarnaast vervangen reservisten de militairen die worden uitgezonden op buitenlandse missies. Dit schrjijt de NOS dinsdag.

In een interne nota schrijft de commandant der Strijdkrachten, luitenant-generaal Mark de Kruif: 'Het vooralsnog beperken van de inzet van reservisten na 1 juli 2015 (..) raakt mijn eenheden hard (..) Het noodgedwongen moeten nemen van deze maatregel gaat direct in tegen het beleid van de minister.' De nota is in handen van Nieuwsuur.

De Landmacht ka door financiële problemen niet meer al haar verplichtingen in Nederland nakomen. Zo kunnen onbemande vliegtuigen die gebruikt worden voor bewaking en observatie niet vliegen vanwege technische problemen. En genietanks, die kunnen worden ingezet bij de bestrijding van bosbranden, hebben ook mankementen, waardoor hun inzet niet is gegarandeerd, aldus de omroep.

Hoge militairen hebben aan Nieuwsuur laten weten dat er ook grote zorgen zijn over de inzet van de Explosieven Opruimingsdienst. Er is te weinig geld voor training en en scholing. Ook evenementen moeten er rekening mee houden dat de Landmacht ze niet langer kan ondersteunen.

In een reactie laat het ministerie van Defensie weten:

“Dat er knelpunten zijn bij de Krijgsmacht is ruimschoots bekend en onderkend. In de periodieke rapportages en brieven aan de Tweede Kamer is herhaaldelijk gemeld dat de inzetbaarheid van de krijgsmacht aan wezenlijke beperkingen onderhevig is. De rapportage van de Commandant Landstrijdkrachten past in dit beeld. Zo staan het voortzettingsvermogen en de geoefendheid van de krijgsmacht onder druk, onder meer door personele en materiële beperkingen. Dit gaat nooit ten koste van de ingezette eenheden. De eenheden die worden ingezet, zijn daarvoor voldoende getraind, hebben voldoende personeel en worden uitgerust met voldoende geschikt materieel.

Het kabinet zet in op een versterking van de basisgereedheid van de krijgsmacht. De financiële consequenties die het kabinet voor de begroting van 2016 daaraan zal verbinden, worden op Prinsjesdag bekendgemaakt.”   

Provincie: