woensdag, 26. augustus 2015 - 9:08 Update: 26-08-2015 11:34

'Kind slecht in rekenen, mogelijk door traag werkende schildklier van mama'

Foto van kind voor het schoolbord | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Dat een laag gehalte van het schildklierhormoon thyroxine bij de moeder in de vroege zwangerschap leidt tot een verlaagd IQ van het kind was al bekend.

Uit onderzoek van kinderarts-endocrinoloog Martijn Finken en zijn team blijkt nu dat dit hormoongebrek ook leidt tot slechtere schoolprestaties op jonge leeftijd, met name bij rekenen. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het European Journal of Endocrinology.

Thyroxine is essentieel voor de ontwikkeling van het brein van de baby tijdens de zwangerschap. Gedurende het eerste zwangerschaps-trimester is de ongeboren baby zelf niet in staat om dit hormoon te produceren, en afhankelijk van de toevoer van de moeder via de placenta. Recent is al aangetoond dat een laag gehalte van dit hormoon bij de moeder- veroorzaakt door een traag werkende schildklier - tot cognitieve stoornissen bij het kind leidt. Kinderarts-endocrinoloog Martijn Finken en zijn onderzoeksteam hebben gekeken welke gevolgen het hormoontekort heeft op de schoolprestaties van het kind.

Effect op schoolprestaties

Voor deze studie zijn bijna 1.200 Amsterdamse kinderen vanaf de vroege zwangerschap tot de schoolstart gevolgd. De effecten van de hormoonconcentraties tijdens de zwangerschap zijn gemeten, evenals het effect van het hormoon op de schoolprestaties op 5-jarige leeftijd. “Uit ons onderzoek blijkt dat er een relatie bestaat tussen een laag hormoongehalte tijdens de zwangerschap en rekenvaardigheid. De kinderen die behoorden tot de 10% laagste hormoongehaltes bleken lager te scoren op rekenen. Een duidelijke relatie met taalkundige vaardigheden hebben we niet gevonden”, zegt Finken.

Ontwikkelingsachterstand

Het onderzoek van Finken en zijn team draagt bij aan eerdere studies waarin aangetoond is dat een lager thyroxine gehalte tijdens de vroeger zwangerschap leidt tot een ontwikkelingsachterstand bij het kind. Eerdere studies rapporteren over een lagere reactie snelheid en lagere non-verbale capaciteiten. Verminderde rekenvaardigheid blijkt hier nu dus ook bij te horen. “Voor vervolgonderzoek blijven we de kinderen volgen om te kijken of de ontwikkelingsachterstand blijft bestaan”, aldus Finken.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):