woensdag, 26. augustus 2015 - 9:16

'Politiemensen kunnen beter waarnemen dan burgers'

Politiemensen kunnen beter waarnemen dan burgers
Foto: fbf
Amsterdam

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Politie in Haarlem blijkt dat leden van zogenaamde observatieteams van de politie veel beter details van drugsdeals waarnemen dan gewone burgers.

Tot nu toe was uit rechtspsychologisch onderzoek steeds gebleken dat er tussen burgers en politiemensen nauwelijks verschillen in waarneming bestaan. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Legal and Criminological Psychology. Rechters veronderstellen vaak dat verklaringen van politieagenten betrouwbaarder zijn dan die van gewone ooggetuigen. In rechtszaken hebben die verklaringen dan ook meer waarde. Nu is die veronderstelling wetenschappelijk onderbouwd.

In een unieke samenwerking tussen de VU en de Politie in Haarlem moesten burgers en leden van de speciale observatieteams een drugsdeal bij een hotel observeren die op film was opgenomen. Beide groepen had vooraf precies dezelfde opdracht gekregen. Bovendien hadden officieren van Justitie hen minutieus verteld waarop zij moesten letten.

Politiemensen onthouden betrouwbaardere informatie

De leden van de observatieteams konden achteraf veel meer details vertellen over de drugsdeal dan gewone burgers. Politiemensen gaven bovendien betrouwbaardere informatie en waren ook beter in staat om de drugshandelaren te herkennen. Toen ze een schilderij in de hotellobby moesten herkennen bleek anderzijds dat de gewone burgers dat veel beter deden dan de politiemensen. Blijkbaar besteedden gewone burgers meer aandacht aan details die niets met de drugsdeal te maken hadden.

Verrassende resultaten

“De resultaten van het onderzoek waren voor ons ook bijzonder verrassend”, zeggen de onderzoekers. “Tot nu toe werd altijd aangenomen dat politiemensen niet beter waarnemen dan burgers, maar dat blijkt niet op te gaan voor Nederlandse observatieteams. Mogelijk komt dat door de opleiding van deze agenten.” De onderzoekers, Annelies Vredeveldt en Peter van Koppen van de VU en Joris Knol van de Haarlemse politie, verwachten dat deze studie internationaal zal leiden tot veel wetenschappelijke belangstelling voor verschillen in waarneming en geheugen tussen burgers en politiemensen.

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):