donderdag, 27. augustus 2015 - 10:16 Update: 27-08-2015 20:53

Zeker acht nieuwe namen op nationale terrorismelijst

Koenders voegt acht Nederlanders toe aan nationale terrorismelijst
Foto: RVD
Den Haag

Acht Nederlanders die betrokken zijn bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak, zijn donderdag toegevoegd aan de nationale terrorismelijst.

Hun tegoeden worden bevroren, zodat ze geen toegang meer hebben tot hun bankrekeningen en creditcards. ‘Met deze maatregel maken we het voor deze mensen een stuk moeilijker om terreurdaden te plegen’, stelt minister Koenders van Buitenlandse Zaken.

Door de uitbreiding staan er nu in totaal 40 personen en organisaties op de nationale terrorismelijst. Sinds het begin van het conflict in Syrië eind 2013 zijn er 27 namen op geplaatst; de lijst werd daarvoor al gehanteerd.

Voor mensen die op de terrorismelijst zijn geplaatst, is het nu lastiger om bijvoorbeeld inkopen te doen of geld over te maken naar mensen die nog in Nederland zijn maar zich willen aansluiten bij terroristische groeperingen. Daarnaast is het verstrekken van financiële middelen aan personen op deze lijst ook strafbaar.

‘We moeten de geldstromen naar deze mensen blokkeren, omdat ze als medeplegers of als medeplichtigen bijdragen aan het meedogenloze geweld in die regio’, aldus Koenders. ‘Bovendien moeten we voorkomen dat deze mensen terugkeren naar Nederland om hier geweld te plegen. Het bevriezen van tegoeden verkleint dit potentiële risico.’

Het besluit om de tegoeden van terroristen te bevriezen, wordt genomen in een overleg waarbij onder meer de ministeries van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Financiën zijn betrokken. Daar worden personen en organisaties voorgedragen op basis van een veroordeling door een rechtbank en/of een onderzoek ingesteld door het Openbaar Ministerie of op basis van een ambtsbericht van de AIVD.

Nederland is op grond van Resolutie 1373 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties verplicht om financieel en economisch beperkende maatregelen op te leggen tegen personen en organisaties die terroristische daden plegen, proberen te plegen of tegen hen die het plegen van deze daden vergemakkelijken.

De nationale terrorismelijst is onderdeel van de aanpak van mensen die naar het buitenland willen reizen om zich daar aan te sluiten bij een terroristische organisatie, zogeheten Foreign Terrorist Fighters (FTFs). Die integrale aanpak bestaat uit een reeks bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen. Zo kan de overheid paspoorten intrekken.

Daarnaast werkt Nederland in multilateraal verband samen om terrorisme te bestrijden, bijvoorbeeld in het Global Counterterrorism Forum (GCTF). Ook doet Nederland mee aan de internationale coalitie tegen ISIS, onder meer met de inzet van F-16’s en multilaterale werkgroepen.