donderdag, 27. augustus 2015 - 20:11 Update: 27-08-2015 23:42

´Minister Plasterk krijgt tot morgenmiddag de tijd om loonvoorstel van tafel te halen´

FNV stelt ultimatum aan minister Plasterk
Foto: RVD
Amsterdam

De FNV heeft vrijdag 21 augustus een ultimatum gesteld aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

De minister heeft tot volgende week vrijdag 28 augustus 15.00 uur om het loonvoorstel voor overheidspersoneel van tafel te halen en met ons aan tafel te gaan zitten om een cao af te sluiten met afspraken over een fatsoenlijke loonstijging, het verbeteren van koopkracht, werkzekerheid en echte banen oftewel een cao waar waardering en respect uitspreekt voor het overheidspersoneel.

Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV zegt over het ultimatum: ‘We willen zwart-op-wit dat het loonvoorstel van tafel gaat en niet tot uitvoer gebracht gaat worden. Ook eisen we dat het ABP-pensioen niet wordt verslechterd! Als minister Plasterk niet voldoet aan het ultimatum dan roepen wij onze leden op tot het intensiveren van collectieve acties. Niet alleen binnen de overheidssectoren, maar ook daarbuiten. Overigens vinden er komende week elke dag bij overheidsinstellingen in het hele land informatie- en actiebijeenkomsten plaats en worden er enkele verrassingsacties georganiseerd.'

15% minder pensioen

De voorgestelde loonstijging is een dikke sigaar uit eigen doos. Deze wordt merendeels uit het verslechteren van het ABP-pensioen betaald. Voor jongeren kan het leiden tot een pensioen dat 15% lager uitvalt. Dat staat gelijk aan twee jaar langer doorwerken. Het overheidspersoneel betaalt dus niet alleen in belangrijke mate hun eigen loonsverhoging, maar de verhoging gaat ook ten koste van het ABP-pensioen van 2,8 miljoen mensen. Het kabinet schermt met een loonstijging van 5,05%, maar dit kost ze feitelijk 0,85% loon per jaar. En dit na vier jaar nullijn.

Niet ondertekend

Het loonvoorstel is vlak voor de vakantie afgesproken tussen een aantal kleinere vakbonden en werkgevers in de overheidssector. Het kabinet stelde dwingende voorwaarden om in onderhandeling te gaan, zoals de al genoemde verslechtering van het ABP-pensioen en de veel te lage loonsverhoging met een flinke sigaar uit eigen doos. De FNV heeft daarom als grootste vakbond voor het overheidspersoneel, met 60% van de georganiseerde leden in de overheidssector, dit voorstel niet ondertekend.

Ledenberaad op 31 augustus

Tijdens het volgende ledenberaad op maandag 31 augustus in Nieuwegein gaan we verder met het uitwerken van onze actiestrategie.

Provincie:
Tag(s):