maandag, 31. augustus 2015 - 11:58 Update: 31-08-2015 16:34

Reorganisatie politie fors duurder en gaat langer duren

Meer tijd en geld voor reorganisatie politie
Foto: Archief MV
Utrecht

De politie trekt meer tijd en geld uit voor de grootste reorganisatie in de Nederlandse geschiedenis. Dat blijkt uit de herijkingsplannen die minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie maandag 31 augustus aan de Tweede Kamer stuurt.

Er is inmiddels veel bereikt. Zo zijn er forse stappen gezet bij de vorming van basisteams, districtsrecherche en real-time intelligence centra. Na tweeënhalf jaar reorganiseren is het nu tijd om de balans op te maken.

Nederland kreeg op 1 januari 2013 één politie. Voor de vorming van dit nieuwe, nationale korps werd vijf jaar uitgetrokken. Na tweeënhalf jaar is het tijd voor een tussenbalans: wat gaat goed en waar moet de politie bijsturen? De conclusie is dat er inmiddels een stevig fundament ligt voor het nieuwe korps en dat de politieprestaties op peil zijn gebleven. Het is nu tijd om meer rekening te houden met de spankracht van de organisatie, de planning bij te stellen en daarbij te kiezen voor een viertal maatregelen.

Reorganisatiebudget verdubbeld

Eén korps bouwen valt, mede door het temporiseren, duurder uit. Daarom is het reorganisatiebudget verhoogd van 230 naar 460 miljoen euro. Dat is een eenmalige extra investering die wordt betaald uit besparingen die tot nu toe bereikt zijn. In de begroting van ons korps zijn de effecten van de herijking verwerkt. Wel zal goed gekeken moeten worden naar het evenwicht tussen ambities, beschikbaar budget, materieel en personele capaciteit.

Provincie: