maandag, 31. augustus 2015 - 14:47 Update: 31-08-2015 22:07

Minder gerechtsgebouwen, maar meer rechters

Minder gerechtsgebouwen, meer rechters
Foto: Archief EHF
Den Haag

Door de uitgaven voor bedrijfsvoering en huisvesting flink te verminderen gaat de Rechtspraak meer investeren in de handhaving en verbetering van de kwaliteit van het rechterlijke werk. Dat staat in het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 (MJP).

‘De bezuinigingen van het kabinet lopen op van 32 miljoen volgend jaar tot 88 miljoen in 2020,’ zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. ‘We hebben maatregelen genomen om de werkdruk van rechters te verlichten en de rechtspraak te kunnen moderniseren en tegelijk financieel gezond te blijven. We kiezen voor mensen in plaats van gebouwen, want mensen spreken recht.’

Het MJP heeft de status van voorgenomen besluit, dat het overleg van de presidenten van de gerechten en de Raad voor de rechtspraak maandag heeft genomen. Deze week en begin volgende week zijn personeelsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen toegelicht. Het MJP wordt dinsdag 8 september definitief vastgesteld.

Locaties

Nu wordt op 32 plaatsen in het land recht gesproken; dat verandert niet. Maar op 7 plaatsen wordt straks volstaan met een uitgebreid pakket van de meest voorkomende rechtszaken: in Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen. 

Huisvesting

De huisvesting wordt aangepast. De toegankelijkheid van rechtspraak blijft goed: in 2020 wordt op evenveel plaatsen in het land recht gesproken als nu. Mensen die terecht staan in complexe strafzaken of partijen die betrokken zijn bij ingewikkelde civiel- of bestuursrechtelijke zaken, zullen soms wel verder moeten reizen. Daar staat tegenover dat rechtszaken op het gebied van civiel- en bestuursrecht vanaf volgend jaar ook, met uitzondering van de zitting zelf, steeds vaker via internet kunnen worden gevoerd.