dinsdag, 1. september 2015 - 8:14 Update: 01-09-2015 10:34

Meerderheid leraren ervaart problemen bij de uitvoering van passend onderwijs

Foto van leraar | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Een jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs staan de meeste leraren in het basis- en voortgezet onderwijs negatief tegenover passend onderwijs (respectievelijk 54% van de leerkrachten in het basisonderwijs en 60% van de docenten in het voortgezet onderwijs).

Schooldirecties en interne begeleiders/zorgcoördinatoren zijn vaker positief dan negatief over passend onderwijs, maar degenen die passend onderwijs in de praktijk moeten uitvoeren – leraren dus – lopen tegen tal van problemen aan. Gebrek aan voorbereiding op de invoering van passend onderwijs, een hogere werkdruk dan vóór de invoering van passend onderwijs en tijdgebrek om voldoende aandacht te kunnen geven aan ‘gewone’ leerlingen én leerlingen met behoefte aan extra
ondersteuning, zijn veelvoorkomende problemen.

Dat blijkt uit een in juni 2015 verricht onderzoek onder 1.668 functionarissen werkzaam in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs en in het speciaal onderwijs. Het (representatieve) onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek, een onafhankelijk onderzoeksbureau. 

Provincie:
Tag(s):