dinsdag, 1. september 2015 - 10:26 Update: 01-09-2015 14:19

Kabinet in beroep tegen klimaatvonnis

Foto van rechter in toga | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het kabinet gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank op 24 juni jl. in de zaak Urgenda/Nederlandse Staat. Het kabinet zet vraagtekens bij de manier waarop de rechtbank het kabinetsbeleid toetst. De rechter verklaart internationale verdragen tussen landen rechtstreeks van toepassing op de inwoners van Nederland en stelt ambities die landen met elkaar afspreken voor de toekomst vandaag al als ondergrens van zorgvuldig beleid vast.

Het kabinet vraagt daarom het oordeel van een hogere rechter over de manier waarop de rechtbank het begrip ‘zorgvuldigheid’ van de overheid tov burgers invult. Het kabinet begint onmiddellijk met de uitvoering van het vonnis, omdat het besluit om hoger beroep aan te tekenen geen opschortende werking heeft en dit ook niet het doel van het hoger beroep is.

Het kabinet heeft een ambitieuze klimaatagenda die gericht is op substantiële terugdringing van uitstoot van broeikasgassen. Om te kunnen besluiten welke aanvullende maatregelen op korte termijn het meeste effect hebben baseert het kabinet zich de komende maanden o.a. op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ‘Effectiviteit CO2 reductiemaatregelen’.

Provincie:
Tag(s):