dinsdag, 1. september 2015 - 12:35

Teveel jongeren zonder zorgverzekering

Zorgspotjes overheid 'te rooskleurig'
Foto: VWS
Zeist

Jongeren van 18 jaar en ouder sluiten uit onwetendheid vaak geen zorgverzekering af. Dit leidt tot onverzekerdheid en financiële risico’s.

Zorgverzekeringslijn.nl start in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een doelgroepgerichte voorlichtingscampagne.

Relatief vaak onverzekerd

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn jongeren die 18 jaar worden, relatief vaak onverzekerd. Jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een zorgverzekering en het betalen van de premie. Vaak zijn zij er zich niet van bewust dat dit grote financiële gevolgen kan hebben. De medische kosten van bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, huisartsbezoek of medicijngebruik zijn zonder een zorgverzekering voor eigen rekening. Bovendien lopen ze het risico een boete te krijgen, omdat ze onverzekerd zijn.

Voorlichtingsfilmpje voor jongeren

Zorgverzekeringslijn.nl heeft speciaal voor jongeren animatiefilmpjes ontwikkeld. Deze filmpjes leggen op eenvoudige wijze uit hoe belangrijk het is om een zorgverzekering te hebben. “De filmpjes voorzien niet alleen in een behoefte bij onverzekerde jongeren van 18 jaar en ouder, maar ook bij (schuld)hulpverleners die deze doelgroep ondersteunen”, aldus Annemarie Stoter, projectleider Zorgverzekeringslijn.nl. De doelgroepgerichte voorlichting levert een zinvolle bijdrage aan het terugdringen van het aantal onverzekerde onder jongeren.

Voorlichtingsbijeenkomsten op scholen

Het ministerie van VWS heeft Zorgverzekeringslijn.nl gevraagd om extra aandacht aan kwetsbare jongeren te geven. Voorlichting aan deze groep vergroot de kans op een schuldloze toekomst. 

Categorie:
Provincie: