dinsdag, 1. september 2015 - 18:56 Update: 01-09-2015 19:01

Milieubelastingen spekken staatskas met 24 miljard euro

Milieubelastingen spekken staatskas met 24 miljard euro
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2014 kwam er door de heffing van milieubelastingen bij de overheid een bedrag van 23,9 miljard euro binnen. De opbrengsten schommelen de laatste jaren tussen de 23 en de 24 miljard, meldt het CBS dinsdag.

Huishoudens betaalden in 2014 van elke euro van deze belastinginkomsten 66 eurocent. De overige 34 eurocent werd afgedragen door het bedrijfsleven. Milieubelastingen en –heffingen maakten 16,2 procent uit van de totale belastingopbrengsten. Vergeleken met andere EU-landen zijn de Nederlandse milieubelastingen en -heffingen relatief hoog.

Vooral autobezit, brandstof en energieverbruik belast

De overheid incasseerde in 2014 voor 19,4 miljard euro aan milieubelastingen en 4,5 miljard aan milieuheffingen. Milieubelastingen gaan naar de algemene middelen van de overheid en zijn vooral gekoppeld aan het bezit en gebruik van auto’s of motoren en energieverbruik. 

MRB

Grote posten zijn de motorrijtuigenbelasting (5,4 miljard), accijnzen op brandstoffen (7,9 miljard) en energiebelasting op aardgas en elektriciteit (4,4 miljard). Milieuheffingen dienen ter bekostiging van specifieke milieudoeleinden. De afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolrechten zijn de belangrijkste posten. 

De belangrijkste verschuiving van de laatste jaren is dat er minder BPM werd ontvangen en meer motorrijtuigenbelasting. Het aandeel van de milieubelastingen en –heffingen in de totale belastingopbrengsten is al twintig jaar vrij constant. 

Categorie:
Provincie: