dinsdag, 1. september 2015 - 22:49 Update: 01-09-2015 22:54

Toch geen Nederlands Hypotheekinstituut vanwege Brussel

Toch geen Nederlands Hypotheekinstituut vanwege Brussel
Foto: Archief EHF
Den Haag

De plannen voor de Nederlandse Hypotheek Instelling (NHI) zijn op dit moment niet levensvatbaar. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag.

De Europese randvoorwaarden voor mogelijke staatssteun en het doorgeven van financiële voordelen aan de consument, worden door betrokken partijen als te knellend ervaren. 

Die conclusie trekt kwartiermaker Jan van Rutte. Hij onderzocht op verzoek van het kabinet de mogelijkheden van een NHI. Op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst neemt het kabinet dit advies over.

Het kabinet heeft op verzoek van diverse marktpartijen laten onderzoeken of de NHI een mogelijke bijdrage zou kunnen leveren aan een stabielere financiering van de Nederlandse hypotheekmarkt, die stand houdt in tijden van (een toekomstige) crisis op de internationale kapitaalmarkt. 

De NHI zou toetreding tot de Nederlandse hypotheekmarkt aantrekkelijker kunnen maken en kan daarmee mogelijk zorgen voor meer concurrentie, met lagere hypotheekrente voor de consument als gevolg.