woensdag, 2. september 2015 - 7:59 Update: 02-09-2015 14:39

Clash tussen PvdA en VVD over aanpak groeiende vraag huurwoningen

Gesteggel tussen PvdA en VVD over aanpak van groeiende vraag naar huurwoning
Foto: fbf
Den Haag

De coalitiepartijen PvdA en VVD verschillen van mening over de manier waarop de groeiende vraag naar huurwoningen moet worden aangepakt. De vraag naar huurwoningen is toegenomen door de toestroom van vluchtelingen.

De PvdA wil dat er meer huurwoningen bij worden gebouwd om aan de vraag te voldoen, maar de VVD is het daar niet mee eens, zo schrijft nu.nl. PvdA-Kamelid Jaques Monasch tegen de krant : 'De toename van het aantal vluchtelingen naar Europa mag hier niet leiden tot langere wachtlijsten.' Monasch wil dat het kabinet na de Europese top over de vluchtelingenpolitiek met gemeenten, woningcorporaties en bouwers harde afspraken gaat maken om meer sociale huurwoningen te bouwen.

Zowel VVD als PvdA zijn het erover eens dat Nederlandse woningzoekenden niet langer van de huurmarkt mogen worden verdrongen door de instroom van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. VVD-Kamerlid Ronald van der Linde: 'We kunnen woningvraag niet bolwerken. Ik kan niet uitleggen aan mensen die jaren op de wachtlijst staan dat een vluchteling voorrang krijgt.' Maar de partij voelt er niets voor om dan nog maar meer sociale huurwoningen te gaan bouwen. Van der Linde: 'We hebben er al zat. We moeten nu niet nog meer sociale huurwoningen bouwen want dan blaas je het systeem op.'

En juist daar zit volgens Monasch juist de kneep. Omdat woningcorporaties weigeren woningen te bouwen is er al langer een tekort aan sociale huurwoningen. Er wordt zo een schaarste gecreëerd waardoor de huurprijzen zo hoog blijven.

De PvdA wil dat het slopen van sociale huurwoningen wordt gestopt en dat kantoorpanden bewoonbaar worden gemaakt. Ook moeten er meer containerwoningen worden gebouwd. Er moeten kleinere huizen komen waarvan de huurprijzen lager liggen en er meer van kunnen worden gebouwd.