woensdag, 2. september 2015 - 11:35 Update: 02-09-2015 20:25

NAM moet waardevermindering woningen betalen

NAM moet nu al betalen voor waardevermindering huizen Groningen
Foto: Archief EHF
Assen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet aan Groningse woningbezitters en woningcorporaties al voor de verkoop van hun woning de schade vergoeden, zo heeft de rechtbank Noord-Nederland woensdag geoordeeld.

'De waardevermindering aan de huizen door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in het aardbevingsgebied komt direct voor vergoeding in aanmerking. Ook als er nog geen sprake is van fysieke schade of als de woning nog niet is verkocht', aldus de rechtbank. 

900 mensen en 12 woningcorporaties

Ruim 900 mensen verenigden zich binnen de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (stichting WAG). De stichting WAG en 12 woningcorporaties startten een rechtszaak tegen de NAM. Zij willen ook zonder verkoop van hun woning een schadevergoeding kunnen krijgen voor de waardedaling van hun woningen als gevolg van de aardgasboringen in Groningen. De NAM vergoedde alleen de waardevermindering bij verkoop van de woning. De rechtbank Noord-Nederland geeft de eisers voor een groot deel gelijk.

Waardevermindering door aardgasboringen

De rechtbank oordeelt dat het aannemelijk is dat er door waardevermindering aan de woningen in het getroffen gebied schade is als gevolg van door gaswinning veroorzaakte aardbevingen. 'In jurisprudentie van de Hoge Raad is herhaaldelijk uitgemaakt dat de aard van de schade zoals hier aan de orde, dus schade bestaande uit waardevermindering van onroerend goed, zich er op zichzelf niet tegen verzet dat deze schade wordt vastgesteld ongeacht verkoop.' aldus de rechtbank.

Schade nu al begroten

In deze zaak concludeert de rechtbank dat het aardbevingsrisico (en daarmee de waardevermindering) redelijkerwijs als blijvend of duurzaam is aan te merken. Schommelingen in de huizenmarkt in het aardbevingsgebied of de door de NAM te verwachte positieve effecten van hun maatregelen doen niet af aan het bestaan van de waardevermindering. Er zijn geen redenen om de schade niet nu al te begroten, of de woning verkocht is of niet.

Provincie: