woensdag, 2. september 2015 - 18:55

FNV naar de rechter, tenzij loonvoorstel van tafel gaat

FNV naar de rechter, tenzij loonvoorstel van tafel gaat
Foto: FNV
Den Haag

De FNV start een kort geding tegen de kleine vakbonden en de werkgevers binnen de overheidssector, tenzij deze partijen voor morgenochtend 10.00 uur het loonvoorstel voor het overheidspersoneel van tafel halen.

Bij onderhandelingen binnen de publieke sector is open en reëel overleg een vereiste’, reageert FNV-voorzitter Ton Heerts. ‘Dit betekent dat onderhandelingen gericht moeten zijn op het bereiken van overeenstemming en dat de uitkomst niet van tevoren vast mag staan. Dit loonvoorstel maakt open en reëel overleg met alle partijen over arbeidsvoorwaarden onmogelijk. Dit is de belangrijkste reden om de rechter te vragen dit voorstel ongeldig te verklaren.’

‘Op de ledenbijeenkomst van afgelopen maandag hebben we met onze leden afgesproken dat we acties blijven voeren, een referendum organiseren en juridische stappen zullen nemen’, vervolgt Heerts. ‘De FNV laat zich niet voor het blok zetten. Voordat we daadwerkelijk de gang naar de rechter maken, geven we de partijen die wel getekend hebben 24 uur een laatste kans om van gedachten te veranderen. De gevolgen voor 2,8 miljoen mensen zijn groot.‘

Niet ondertekend

Het loonvoorstel voor overheidspersoneel is vlak voor de vakantie afgesproken tussen een aantal kleinere vakbonden en werkgevers in de overheidssector. Het kabinet stelde dwingende voorwaarden om in onderhandeling te gaan, zoals een verslechtering van het ABP-pensioen. Voor jongeren kan dit oplopen tot wel 15%. Dat staat gelijk aan twee jaar langer doorwerken. Het overheidspersoneel betaalt dus in belangrijke mate zijn eigen loonsverhoging.

Deze loonsverhoging verslechtert het ABP-pensioen van 2,8 miljoen mensen. De FNV heeft daarom als grootste vakbond voor het overheidspersoneel, met 60% van de georganiseerde leden in de overheidssector, dit voorstel niet ondertekend.