maandag, 7. september 2015 - 8:55 Update: 07-09-2015 13:35

'Duizenden banen op de tocht door windmolens voor Hollandse kust'

Duizenden banen op de tocht bij plaatsen windmolens Hollandse kust
Foto: fbf archief
Den Haag

Windmolens voor de kust van o.a Zandvoort levert aan de ene kant veel op, maar kost ook veel. Stichting Vrije Horizon heeft Green Destinations een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van het plaatsen van enorme windmolenparken in het zicht van de Hollandse kust.

Volgens dat onderzoek zouden de molens in het zomerseizoen zeer zichtbaar zijn waardoor toeristen zouden wegblijven. Daardoor verliezen mogelijk 3800 mensen in badplaatsen hun baan.        

Windturbines op 10-12 mijl kosten de regio duizenden banen

Volgens het CBS bedraagt het economisch belang van het toerisme in de Hollandse kustplaatsen ca. €7,3 miljard per jaar. Als het toerisme in de Hollandse badplaatsen met 5% afneemt, dan leidt dat tot een negatief bestedingseffect van ca. € 373 miljoen per jaar en een verlies van ruim 3800 banen. Bij de bouw van windturbines op 10-12 mijl zal een deel van de Nederlands vakantiegangers geheel uit Nederland verdwijnen. Dit leidt tot een uitstroom van de inkomsten uit het Nederlands toerisme met € 100 miljoen per jaar.

''In geen van de voor de Hollandse badplaatsen concurrerende vakantiebestemmingen is sprake van de aanleg van windturbines met een ook maar enigszins vergelijkbare visuele impact. Het is voor de betrokken kustbewoners en bedrijfsleven daarom niet te bevatten, dat de gevolgen van het Energieakkoord worden afgewenteld op de kustregio. Hierdoor wordt het imago van de Hollandse kust voor langere tijd beschadigd, terwijl er reële alternatieven aangedragen zijn. Bij een grote imagoschade kunnen de economische gevolgen voor de Hollandse kust gemakkelijk verdubbeld worden''.

Nederland gooit onnodig geld weg met windturbines op 10-12 mijl 

''Er zijn voldoende aanwijzingen dat de meerkosten van de aanleg van een windparklocatie uit het zicht – IJmuiden Ver – bewust te hoog ingeschat worden. Alleen al het gebrek aan voldoende informatie wekt argwaan. Daarmee zijn de verwachte negatieve bestedingseffecten voor de BV Nederland hoger dan de geschatte meerkosten van de aanleg van het park IJmuiden Ver'', aldus Stichting Vrije Horizon.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):