maandag, 7. september 2015 - 12:24 Update: 07-09-2015 12:26

500.000m3 zand voor Deltawerken

500.000m3 zand voor Deltawerken
Foto: RWS

Rijkswaterstaat start 7 september met de voorbereidende werkzaamheden op het strand van de Brouwersdam voor het ophogen van het strand.

Zandzuigers brengen tussen begin oktober en half december in totaal zo’n 500.000m3 zand aan.

Voortdurend zand kwijt

Door zee en wind raakt de kust in het Deltagebied voortdurend zand kwijt. Maar ook door de stijgende zeespiegel verliest de kust hier terrein. Het recreatiestrand voor de Brouwersdam wordt steeds smaller en verplaatst zich richting Ouddorp. Zonder onderhoud kan de Deltakust op lange termijn niet meegroeien met de zeespiegel en verdwijnt het recreatiestrand. Door het opspuiten van nieuw zand wordt het recreatiestrand breder en hoger en blijft het zo’n 10 jaar langer in stand. Geleidelijk verspreidt het zand zich breder over het Deltagebied en groeit de kust mee met de zeespiegel. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee en gaan recreatie en veiligheid hand in hand.   

Provincie: