maandag, 7. september 2015 - 14:49 Update: 07-09-2015 17:28

OM blijft overtuigd van schuld 'Zes van Breda'

OM overtuigd van schuld 'Zes van Breda' op oma Kok (56)
Foto: Archief EHF
Breda

Het OM is er nog steeds van overtuigd dat de zogenoemde ‘Zes van Breda’ verantwoordelijk zijn voor de moord op 56-jarige moeder, oma Mok, van de eigenaar van het Chinees restaurant 'Peacock'in Breda. Dit heeft de advocaat-generaal maandag in Den Haag in zijn requisitoir laten weten.

De zaak is door de Hoge Raad voor herziening verwezen naar het gerechtshof in Den Haag. Alle zes de verdachten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen en hebben deze inmiddels uitgezeten.

Misdrijf

Op 4 juli 1993 werd om ongeveer 11.00 uur in toenmalig Chinees restaurant ‘Peacock’ in Breda het stoffelijk overschot gevonden van de 56-jarige moeder van de eigenaar van het restaurant, in de zaak bekend geworden onder de naam ‘Oma Mok’. Zij bleek door geweld om het leven te zijn gebracht.

Herziening

Een van de veroordeelden, A.T., heeft zijn veroordeling onder de aandacht gebracht van het door hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen geleide project ‘Gerede Twijfel Antenne VU’, dat vervolgens onderzoek heeft verricht en een rapport opstelde. Dit rapport is voorgelegd aan de toegangscommissie van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS). 

Het Openbaar Ministerie heeft op verzoek van de toegangscommissie nader onderzoek laten doen. Eind 2009 hebben de toegangscommissie en het college van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie de zaak voorgelegd aan de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad. Hij heeft de zaak in onderzoek genomen; op zijn verzoek is een team van rechercheurs en een officier van justitie opnieuw met de zaak aan de slag gegaan. Ook heeft het Nederlands Forensisch Instituut nieuw technisch onderzoek verricht.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft de PG in juni 2012 bij de Hoge Raad herziening van de zaak tegen ‘de Zes’ gevorderd. In december 2012 heeft de Hoge Raad de vordering tot herziening gegrond bevonden en de zaak verwezen naar het gerechtshof in Den Haag. 

Dit hof moet de zaak opnieuw behandelen en kan de veroordelingen handhaven dan wel alsnog vrijspreken. Ook het toepassen van een minder zware strafbepaling of het veroordelen tot een lagere straf behoort in geval van bewezenverklaring tot de mogelijkheden.

In de nieuwe behandeling van de zaak, na de beslissing tot herziening, zijn door de raadsheer-commissaris (achter gesloten deuren) in het bijzijn van de advocaten en de advocaat-generaal circa veertig getuigen heeft gehoord. Ook hebben drie deskundigen onderzoek gedaan naar de (theoretische achtergrond van) bekennende verklaringen. Verder zijn er diverse (cognitieve) testen afgenomen bij de vrouwelijke verdachten en van hen zijn tevens zgn. ‘diepte-interviews’ afgenomen.

Provincie: