maandag, 7. september 2015 - 16:08 Update: 07-09-2015 21:35

D66: vluchtelingen opvangen in leegstaande kantoorpanden

D66 Amstelveen: vluchtelingen opvangen in leegstaande kantoorpanden
Foto: Archief EHF
Amstelveen

De collegepartij D66 roept het college van B&W in Amstelveen op concreet plannen te maken ten aanzien van opvanglocaties voor mogelijke vluchtelingen. Dit heeft D66 maandag laten weten.

Leegstaande kantoorpanden

Zo ziet de partij mogelijkheden in het grote aantal leegstaande kantoorpanden en het wegnemen van eventuele belemmeringen voor particuliere initiatieven. D66 vraagt dit aan het college via schriftelijke vragen.

Dit naar aanleiding van de oproep van Staatssecretaris Dijkhoff om ook te kijken naar onconventionele opvangmogelijkheden. De Amstelveense wethouder Brandes heeft reeds aangekondigd een symposium te willen organiseren om met alle partijen in discussie te gaan over dit onderwerp. 

D66 vindt echter dat er op dit moment al verder moet worden gegaan dan een symposium en ziet dan ook graag meer concrete plannen van het college. Zo roept de partij het college op alvast in overleg te treden met de eigenaren van de leegstaande kantoorpanden om te onderzoeken of opvang in deze locaties gerealiseerd kan worden. 

Luchtvaartindelingsbesluit

Daarnaast vragen de democraten of een ontheffing mogelijk is voor het Luchtvaartindelingsbesluit (LIB) op locaties zoals Kronenburg. Deze wet beperkt het aantal woonachtigen op een vliegroute van Schiphol. De partij wil ook weten of het college inmiddels een formeel verzoek heeft ontvangen vanuit het kabinet om opvanglocaties beschikbaar te stellen.

“We vinden het belangrijk dat mensen die op zoek zijn naar veiligheid ook in Amstelveen terecht kunnen,” aldus fractievoorzitter Frank Berkhout. “Wanneer we nu al plannen maken en de juiste voorbereidingen treffen, kunnen we straks snel schakelen als dat nodig is.”

De schriftelijke vragen zijn officieel ingediend bij het college van B&W. Zij hebben uiterlijk zes weken om hierop te reageren.