dinsdag, 8. september 2015 - 15:35

'Polen blijven Nederland binnenstromen, Turkse migranten gaan juist weg'

Foto van auto met Pools kenteken | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Zowel de immigratie als de emigratie bereikte een recordhoogte in 2014. Er komen nog steeds veel Poolse immigranten naar Nederland, maar het aantal Turkse migranten is juist sterk gedaald. Dat meldt CBS.

Zowel de immigratie als de emigratie waren in 2014 hoger dan ooit. Er werden 183 duizend immigranten bijgeschreven in het bevolkingsregister, en bijna 148 duizend emigranten verlieten ons land. Per saldo nam de bevolking in 2014 door migratie met 35 duizend personen toe.

In Nederland geboren personen grootste groep migranten

In Nederland geboren personen die terugkeren naar Nederland vormen al jaren de grootste groep immigranten. In 2014 waren zij met 29 duizendpersonen goed voor 16 procent van de immigratie. Daarnaast kwam 13 procent uit Polen. Immigranten uit Syrië, Duitsland en de voormalige Sovjet-Unie vormden elk 4 tot 5 procent van het totaal in 2014. De grootste stijging in het aantal immigranten kwam op naam van de Syriërs. Hun aantal steeg van 2 duizend in 2013 naar bijna 9 duizend in 2014. Voorlopige cijfers geven aan dat deze stijging zich in 2015 voortzet.

Per saldo steeds meer Turken weg uit Nederland

De immigratie van de vier traditionele groepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen) vertoont al geruime tijd een daling. In de jaren 2000-2004 vormden deze groepen samen nog 15 tot 20 procent van de totale immigratie naar Nederland. Sinds 2010 is dit aandeel gedaald naar 6 tot 8 procent. Geen van deze vier groepen kwam in 2014 in de top 10 van grootste immigrantengroepen voor.

Migratie van Turken

Onder deze vier groepen is de ontwikkeling bij de Turken het meest in het oog springend. Steeds meer Turken verlaten Nederland. In 2014 waren dat er ruim 5 duizend, een verdubbelding ten opzichte van de 2,5 duizend in 2009. Tegelijkertijd neemt het aantal Turken dat naar Nederland komt langzaam af. Het resultaat van deze twee bewegingen is dat het aantal Turken sinds 2012 door migratie per saldo afneemt: er vertrekken meer Turken dan er naar Nederland komen. Aan het begin van dit millennium kwamen er gemiddeld nog 4,5 duizend Turken per jaar door migratie bij. In 2014 nam het aantal met 1,6 duizend af.

Provincie: