woensdag, 9. september 2015 - 8:30 Update: 09-09-2015 9:12

Bewoners blijf-van-mij-lijf huis aangezet tot prostitutie

Bewoners blijf-van-mij-lijf huis aangezet tot prostitutie
Foto: Archief EHF
Amsterdam

In blijf-van-mijn-lijf-huizen in Alkmaar en Heemskerk zijn vrouwen aangezet om zichzelf te prostitueren en anderen daartoe over te halen. Dat heeft de Blijf Groep, de overkoepelende organisatie waartoe de huizen behoren bevestigd, zo schrijft de Volkskrant woensdag.

Vrouwen zoeken juist bescherming in zulke huizen, omdat ze eerder al werden gedwongen tot prostitutie of omdat ze slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. Eind 2014 werd op de locatie in Alkmaar, het Oranje Huis, al duidelijk dat daar voor prostitutie werd geronseld. De bewoners die de ronselpraktijken onderhielden, verhuisden naar Heemskerk, maar op die locatie zetten zij hun praktijken gewoon voort.

De organisatie organiseerde vervolgens in samenwerking met de politie gesprekken met de bewoners en ook een voorlichtingsmiddag. Nadien zouden er geen prostitutiepraktijken meer hebben plaatsgevonden, maar een aantal bewoners van de locatie Heemskerk spreekt dat tegen, aldus de krant.

Volgens de krant is de situatie in het huis in Heemskerk op dit moment erg gespannen. Vooral tussen bewoners en leiding lopen de spanningen soms hoog op. Volgens de vrouwen zouden die spanningen zijn ontstaan, doordat er door maatschappelijk werksters en het management zou worden gedreigd met het onder toezicht plaatsen van kinderen van bewoonsters aan jeugdzorg.

Maar dat wordt door het blijf-van-mijn-lijf-huis met klem tegengesproken. Volgens hen is het juist een van de vrouwen die anderen vrouwen tegen het huis heeft opgezet.