woensdag, 9. september 2015 - 14:46 Update: 09-09-2015 20:10

Vergunningen kolencentrale RWE Eemshaven in orde

RvS wijst bezwaren tegen milieuvergunningen kolencentrale RWE Eemshaven af
Foto: Archief EHF
Delfzijl / Eemshaven

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft de bezwaren ongegrond verklaard tegen de in oktober 2014 gewijzigde natuurvergunningen voor de elektriciteitscentrale van RWE in de Eemshaven. Dit meldt RvS woensdag.

Geldige natuurvergunningen

Dat betekent dat de elektriciteitscentrale nu over geldige natuurvergunningen beschikt. Dit blijkt uit een einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (9 september 2015). De natuurvergunningen zijn verleend door de staatssecretaris van Economische Zaken en de colleges van gedeputeerde staten van Groningen, Fryslân en Drenthe. 


Stichting Natuur en Milieu, de Waddenvereniging, Greenpeace en enkele Duitse gemeenten vonden het onderzoek naar de stikstofneerslag en de kwikuitstoot door de elektriciteitscentrale nog steeds onvoldoende.

Stikstof en kwik

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de overheden op basis van nieuw onderzoek de vereiste zekerheid hebben gekregen dat de Natura 2000-gebieden 'Lieftinghsbroek' en 'Drouwenerzand' niet zullen worden aangetast door de toename van de stikstofuitstoot van de elektriciteitscentrale. 

Zij mochten daarbij rekening houden met de natuurmaatregelen die RWE op grond van de gewijzigde natuurvergunningen moet treffen. Ook uit het nieuwe onderzoek naar de kwikuitstoot hebben de overheden de zekerheid kunnen verkrijgen dat de kwikuitstoot van de elektriciteitscentrale geen nadelige gevolgen heeft voor de Natura 2000-gebieden, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Categorie:
Provincie: