dinsdag, 15. september 2015 - 20:28 Update: 15-09-2015 20:39

Taskforce GGZ moet gemeenten op weg helpen met psychische patiënten

Taskforce GGZ moet gemeenten op weg helpen met psychische patiënten
Foto: Archief EHF
Utrecht

Het Landelijk Platform GGz wil met de Taskforce GGz er voor gaan zorgen dat mensen met psychiatrische problematiek minstens dezelfde ondersteuning krijgen als mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dit heeft het Landelijk Platform GGz dinsdag bekendgemaakt.

'Mensen met psychische problemen zijn onvoldoende in beeld bij de gemeente. Het gevolg is dat zij nu geen toegang hebben tot dagbesteding, tot schuldhulpverlening, tot zorg', aldus het Landelijk Platform GGz.

De Taskforce GGz gaat gemeenten helpen met het inrichten van onafhankelijke cliëntenondersteuning voor mensen met ernstige psychische problemen. Iedere ggz-cliënt heeft daar recht op maar dat is bij veel gemeenten nog niet georganiseerd en daarnaast vaak niet bekend bij alle hulpverleners.

Ambassadeur van de Taskforce van het Landelijk Platform GGz is Ineke Smidt. Zij was voorheen wethouder in Almere en bestuurder van de Federatie Opvang. 'Mijn bestuurlijke ervaring kan ik goed inzetten om de twee werelden van beleidsmakers en patiënten-en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg dichter bij elkaar te brengen. Het moet bekend worden wat cliënten verhindert om te herstellen en wat hen juist helpt bij herstel, zodat zij meer regie op hun leven krijgen', aldus Smidt.

Beschermd wonen voor mensen met psychische problematiek is een relatief nieuwe WMO-taak van gemeenten. De Taskforce GGZ kan gemeenten adviseren bij de inkoop en kwaliteitseisen voor beschermd wonen, vanuit cliënt- en familieperspectief.

De Taskforce GGz van het Landelijk Platform GGz is gefinancierd door het ministerie van VWS en werkt samen met het VNG-programma Ondersteuning en Opvang en Bescherming en met het Innovatieprogramma van aanbieders. De RIBW Alliantie, GGZ Nederland, Per Saldo en Federatie Opvang ondersteunen het project.

Categorie:
Provincie: