woensdag, 16. september 2015 - 13:56 Update: 16-09-2015 14:08

'Europese Commissie wil maximumgehaltes van kwik in vis verhogen'

 'Europese Commissie wil maximumgehaltes van kwik in vis verhogen'
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

De Europese Commissie heeft plannen om de maximumgehaltes van kwik in vis te verhogen. Dit meldt consumentenorganisatie Foodwatch woensdag.

'Consumenten worden daardoor aan hogere doses van dit giftige metaal blootgesteld. Dat blijkt uit voorstellen van de Europese Commissie die wij in hebben mogen zien. Op 21 september volgt naar verluidt een overleg over deze plannen met een commissie van experts', aldus Foodwatch. De consumentenorganisatie roept de Europese Commissie op om af te zien van een versoepeling van de maximumgehalten van kwik in vis.

Daarom start Foodwatch vandaag een mailactie gericht aan de Europese Commissie. 'Deze plannen zijn absoluut niet in het belang van de consument. Ze gaan regelrecht in tegen de wetenschappelijke consensus dat kwik heel giftig is en zo min mogelijk in ons voedsel terecht moet komen ', stelt Jurjen de Waal, woordvoerder bij Foodwatch.

De nieuwe maximumgehalten van het giftige kwik zijn niet gebaseerd op wetenschappelijke standaarden die toezien op de volksgezondheid. De voorgestelde waarden komen voort uit de hoeveelheid kwik die daadwerkelijk in bepaalde vissoorten wordt aangetroffen. 

Sterk vervuilde vissen met een hoog kwikgehalte krijgen daardoor een hoger toegestaan maximum, vissen met een laag kwikgehalte krijgen een lager maximum. De Europese Commissie wil op basis van deze aanpak zo de toegestane kwikwaarden bij roofvissen verdubbelen (van 1 tot 2 milligram per kilo vis). Anderzijds wil ze de maximumgehalten voor vissoorten met lage kwikgehaltes verlagen (van 0,5 tot 0,1 milligram per kilo vis). 

Volgens Foodwatch is dit laatste voornemen vooral een "truc" om de versoepeling van de maximumgehalten te camoufleren. Kleinere vissoorten hebben namelijk zulke lage kwikwaarden dat ze nu al voldoen aan de geplande, verscherpte maximumgehalten – de nieuwe waarden zullen dan ook niet leiden tot een lagere inname van kwik door consumenten. De geplande versoepeling van de maximumgehalten bij roofvissen daarentegen leidt wel tot een duidelijke verhoging van de blootstelling aan kwik.

'Uiteindelijk krijgt de consument meer kwik binnen. De verscherpte normen voor kleinere vissen levert geen verbetering op, terwijl de versoepeling van de maximumgehalten voor roofvissen de blootstelling van mensen aan kwik verhoogt. Dit is een perverse maatregel, waarvan alleen de visindustrie profiteert; en wel ten koste van de gezondheid van consumenten', stelt Jurjen de Waal van Foodwatch. 

Categorie:
Provincie: