vrijdag, 18. september 2015 - 8:56 Update: 18-09-2015 15:44

'Snel groeiende toestroom migranten en asielzoekers kans om samenleving in Nederland te verrijken'

Bakker: 'Migranten verrijking voor Nederland'
Foto: SXC
Den Haag

Gerard Bakker, directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zegt in een interview met het NRC dat de snel groeiende toestroom van migranten en asielzoekers een kans is om de samenleving in Nederland te verrijken.

Bakker zegt dat veel van de asielzoekers, waarvan het merendeel uit Syrië komt, hoogopgeleid is. ‘Eenderde van de mensen die nu binnenkomt is, grosso modo, academisch opgeleid, eenderde op hbo/ mbo-niveau, en eenderde lager opgeleid.’

De achtergrond met een hoge opleiding van de vluchtelingen geeft volgens Bakker een enorm potentieel. Het integreren van deze groep mensen kan een enorme ‘empowerment’  opleveren voor de samenleving in Nederland.

‘Ik wil dat voor hen geen verloren tijd is, maar dat wij als maatschappij hun komst een verrijking van de samenleving laten opleveren’, aldus Bakker. 

Lees alles over:
Provincie: